جان من برای خداوند انتظار می‌کشد

۱۳۰

‘خداوندا، از ژرفاها نزد تو فریاد برمی‌آورم؛

۲ خداوندا، آوازم را بشنو! گوشهایت به فریاد التماس من توجه کند!

۳ خداوندا، اگر گناهان را منظور داری کیست، ای خداوند، که بتواند در حضورت بایستد؟

۴اما آمرزش نزد توست، تا ترس تو در دلها باشد.

۵منتظر خداوندم، جان من در انتظار است، و امیدم بر کلام اوست!

۶ جان من برای خداوند انتظار می‌کشد؛ بیش از انتظار کشیدن نگهبانان برای صبح، آری، بیش از انتظار کشیدن نگهبانان برای صبح.

۷ ای اسرائیل، بر خداوند امید دار، زیرا که محبت نزد خداوند است و نزد اوست نجات فراوان.

۸ او خود، اسرائیل را فدیه خواهد کرد، از تمامی گناهانش!’

مزمور۱۳۰: ۸ـ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *