پیدایش ۴۶

سفر یعقوب به مصر

۱پس اسرائیل با هر چه داشت کوچ کرده، به بِئِرشِبَع رسید و برای خدای پدرش اسحاق قربانیها تقدیم کرد. ۲و خدا در رؤیاهای شب، اسرائیل را خطاب کرده، گفت: «یعقوب! یعقوب!» پاسخ داد: «لبیک!» ۳خدا گفت: «مَنَم خدا، خدای پدرت. از فرود آمدن به مصر ترسان مباش، زیرا در آنجا تو را قومی بزرگ خواهم ساخت. ۴من خود با تو به مصر خواهم آمد و نیز من خودْ تو را به‌یقین باز خواهم آورد. و دستِ خودِ یوسف چشمانت را خواهد بست.»۵آنگاه یعقوب از بِئِرشِبَع روانه شد، و پسران اسرائیل پدرشان یعقوب و کودکان و زنانشان را بر ارابه‌هایی که فرعون برای آوردن او فرستاده بود، بردند. ۶و نیز دامها و اسبابی را که در سرزمین کنعان اندوخته بودند با خود برگرفتند، و یعقوب و همۀ نسل او به مصر رفتند. ۷او پسران و پسرانِ پسران خود را و نیز دختران و دخترانِ پسران خویش، یعنی همۀ نسلش را با خود به مصر برد. ۸این است نامهای پسران اسرائیل یعنی یعقوب و نسلش که به مصر رفتند:رِئوبین نخست‌زادۀ یعقوب. ۹پسران رِئوبین: خَنوخ و فَلّو و حِصرون و کَرْمی. ۱۰پسران شمعون: یِموئیل و یامین و اوهَد و یاکین و صوحَر و شائول که پسر زنی کنعانی بود. ۱۱پسران لاوی: جِرشون و قُهات و مِراری. ۱۲پسران یهودا: عیر و اونان و شیلَه و فِرِص و زِراح. اما عیر و اونان در سرزمین کنعان مرده بودند؛ و پسران فِرِص، حِصرون و حامول بودند. ۱۳پسران یِساکار: تولَع و فُوَّه و یاشوب و شِمرون. ۱۴پسران زِبولون: سِرِد و ایلون و یاحلِئیل. ۱۵اینان بودند پسران لیَه که آنها را با دختر خود دینَه، در فَدّان‌اَرام برای یعقوب بزاد. این پسران و دختران یعقوب جملگی سی و سه تن بودند. ۱۶پسران جاد: صِفیون و حَجّی و شونی و اِصبون و عِری و اَرودی و اَرئیلی. ۱۷پسران اَشیر: یِمنَه و یِشوَه و یِشْوی و بِریعَه و خواهرشان سِراخ و پسران بِریعَه، حِبِر و مَلکیئیل. ۱۸اینان بودند پسران زِلفَه، کنیزی که لابان به دخترش لیَه داده بود. او این شانزده را برای یعقوب آورد. ۱۹پسران راحیل، همسر یعقوب: یوسف و بِنیامین. ۲۰و برای یوسف در سرزمین مصر، مَنَسی و اِفرایِم زاده شدند که اَسِنات دختر فوطی‌فارَع، کاهنِ اون، برایش بزاد. ۲۱پسران بِنیامین: بِلاع و باکِر و اَشبیل و جیرا و نَعَمان و اِیحی و رُش و مُفّیم و حُفّیم و اَرْد. ۲۲اینان بودند پسران راحیل که برای یعقوب زاده شدند، جملگی چهارده تن. ۲۳پسر دان: حوشیم. ۲۴پسران نَفتالی: یَحصِئیل و جونی و یِصِر و شیلِم. ۲۵اینان بودند پسران بِلهَه، کنیزی که لابان به دخترش راحیل داده بود، و اینان را او برای یعقوب بزاد، جملگی هفت تن. ۲۶همۀ کسان که با یعقوب به مصر رفتند، یعنی کسانی که از صُلب او بودند، غیر از عروسانش، شصت و شش تن بودند. ۲۷برای یوسف نیز دو پسر در مصر زاده شدند. پس افراد خاندان یعقوب که به مصر رفتند، جملگی هفتاد تن بودند. ۲۸باری، یعقوب یهودا را پیشاپیش خود نزد یوسف فرستاد تا او را به جوشِن راهنمایی کند. و به سرزمین جوشِن رسیدند. ۲۹آنگاه یوسف ارابۀ خود را آماده کرد تا به پیشواز پدرش اسرائیل به جوشِن رود. یوسف خویشتن را به او نمود و بر گردنش بیاویخت و مدتی بر گردنش گریست. ۳۰اسرائیل به یوسف گفت: «اکنون برای مردن آماده‌ام، زیرا به چشم خود دیدم که هنوز زنده‌ای.» ۳۱آنگاه یوسف به برادران خود و اهل خانۀ پدرش گفت: «اینک می‌روم تا فرعون را خبر داده، بگویم: ”برادران و اهل خانۀ پدرم که در سرزمین کنعان بودند نزد من آمده‌اند. ۳۲آنان شبان و دامدارند، و گله‌ها و رمه‌ها و هرآنچه را که دارند با خود آورده‌اند.“ ۳۳هنگامی که فرعون شما را فرا خوانَد و بپرسد: ”کار شما چیست؟“ ۳۴پاسخ دهید: ”ما بندگانت از جوانی تا کنون دامداری کرده‌ایم، هم ما و هم پدران ما،“ تا در سرزمین جوشِن ساکن شوید، زیرا مصریان از همۀ شبانان کراهت دارند.»

پیدایش۴۶: ۳۴-۱

52 دیدگاه در “پیدایش ۴۶”

 1. Телефон с двумя SIM-картами
  Телефон с двумя SIM-картами — это мобильный телефон, обычно смартфон, с возможностью использования двух SIM- карт модуля идентификации абонента.
  SIM-карта — это смарт-карта, для которой хранятся данные о владельце, включая идентификационные данные и предпочтения пользователя, местоположение и часть телефона, причина авторизации в путы, личные ключи безопасности, списки контактов и сохраненные текстовые сообщения. Воеже передать причина для новый телефон, пользователю довольно вынуть SIM-карту из одного телефона и вставить ее в другой.
  Телефоны с двумя SIM-картами используются чтобы ряда целей, включая следующие:
  Два человека могут иметь одним телефоном, каждый со своим номером телефона и данными, хранящимися для разных SIM-картах. Смотри тут телефоны дешевые сенсорные хонор https://smartfonresurs.ru/xiaomi-mi-note-10-lite-64-gb-dve-sim-karty-xiaomi/ хорошие сенсорные телефоны дешево.
  В среде BYOD сотрудники могут совмещать свои личные номера и причина оазисами от рабочих.
  Человек могут пользоваться работник и домашний номера на одном телефоне, а не совмещать сделка с отдельными телефонными трубками.
  Путешественники могут приобрести местную SIM-карту, чтобы избежать платы следовать роуминг, оставаясь около этом доступными сообразно своему обычному номеру.
  Вы безвыездно прекрасно знаете, что две SIM-карты — главная редкость наших телефонов. С самого начала Wiko оборудовала каждый из своих телефонов функцией двух SIM-карт.
  Однако который такое двойная SIM-карта и точно она работает?
  Занятие двух SIM-карт позволяет пользователю одновременно использовать две разные услуги без необходимости использования двух отдельных телефонов. Предположим, один и тот же телефон позволительно пользоваться чтобы личных и профессиональных целей с разными номерами и разными счетами тож чтобы путешествий с конкретной SIM-картой для страны назначения.
  Благодаря этой функции двух SIM-карт с вами можно связаться по обоим номерам с одного телефона.
  Существует порядком различных типов двойных SIM-карт, предлагающих различные функции. Наши телефоны Wiko оснащены SIM DUAL STANDBY — обе SIM-карты могут брать звонки. Впрочем около подключении вызова на одну SIM-карту другая перестает попадаться активной и безвыездно входящие вызовы перенаправляются на голосовую почту. Предварительно сих пор безвыездно наши модели были оснащены мини-слотами (обычными) SIM-картами.
  DARKMOON будет пользоваться слот ради мини-SIM и слот чтобы микро-SIM, а DARKFULL — два слота чтобы микро-SIM.
  Самые ранние телефоны с двумя SIM-картами были просто адаптерами (псевдо-двойными или пассивными), который означало, который, хоть они могли носить две карты, в всякий момент времени работала единственно одна, и вам приходилось переключаться промеж ними присутствие необходимости. Лишь более развитая форма — Dual Sim Stalwart, где обе карты работают враз, но быть поступлении вызова на одну карту другая деактивируется для дата разговора.
  Телефоны Dual Sim On the go (DSA) сегодня более распространены: они способны пить вызовы на обе SIM-карты, а более продвинутые модели позволяют пользователям пить вызов на пара номера зараз, что называется Dual Invoke либо Dual Active.
  Некоторые модели, имея два слота, не дают одинаковой функциональности обоим: например, главный слот ради карты обеспечивает борзый мобильный интернет 3G либо 4G, а дополнительный слот может являться ограничен более медленным 2G.

 2. Точно работают телефоны с двумя SIM-картами?
  Что-то, сколько мы заметили присутствие покупке телефонов с двумя SIM-картами, заключается в книга, который производитель колоссально иногда предоставляет какую-либо информацию о функциональности, исключая того, сколько она существует. В нем не говорится, будто на практике работает функция двух SIM-карт, поддерживают ли обе SIM-карты 4G/5G и даже SIM-карты какого размера они принимают.
  Смотри тут авито сенсорный телефон дешевый https://smartfonresurs.ru/huawei-y7-2019-32-gb-dualsim-huawei/ телефоны самсунг дешевые сенсорные.
  Вы отроду не можете рассчитывать; вам нужно будет связаться с производителем разве проверить таблицы спецификаций, обзоры или форумы, дабы узнать эту информацию.
  Во всех телефонах с двумя SIM-картами, которые мы тестировали, обе SIM-карты неустанно находятся в режиме ожидания (так называемые телефоны с двумя SIM-картами), но вы можете активно извлекать один одну SIM-карту изза раз. Это означает, сколько любая SIM-карта может принять телефонный звонок разве текстовое сообщение в любое сезон без необходимости активного переключения посреди ними иначе перезагрузки телефона.
  Все, ежели вы получаете вызов на один номер, в то период якобы требование активен на другом, он не начнет звонить вам в ухо разве не даст вам возможность перевести первого звонящего для удержание – требование простой не довольно успешным.
  В чем разность между Dual-Standby и Dual-Active?
  Телефоны с двумя активными SIM-картами используют два модема и позволяют пить звонки враз на оба номера.
  Ежели вы хотите позвонить либо отправить текст, в Android кушать стандартное список «Управление SIM-картой», которое позволяет вам указать, какая SIM-карта должна использоваться чтобы голосовых вызовов, видеовызовов, сообщений и мобильных данных. Вы можете либо указать конкретную SIM-карту ради каждой из этих задач, либо оставить параметр «Вовек пытать».
  Если произведение доходит предварительно телефонов с двумя SIM-картами, подключение для передачи данных вызывает видимоневидимо путаницы. В то дата как оба слота чтобы SIM-карт для некоторых телефонах с двумя SIM-картами могут помогать соединения 4G либо 5G, вы можете враз пользоваться подключение чтобы передачи данных лишь на одной SIM-карте.
  В отличие через звонков и текстовых сообщений, обычно слияние ради передачи данных не может быть в режиме ожидания чтобы обеих SIM-карт; вы должны указать, какую SIM-карту вы хотите пользоваться, а не доставать ее быть появлении запроса — чтобы некоторые телефоны позволяют вам настроить их для переключение на другую SIM-карту, если первая не может установить соединение.
  По умолчанию, если вы используете подключение ради передачи данных на одной SIM-карте, а телефонный звонок поступает на другую, он приостанавливает подключение для передачи данных для первой.
  Сортировка смартфона alias планшета — это только начало. В этом мире постоянного подключения покрой и резвость выбранной вами узы имеют решающее разум чтобы вашей способности работать и играть в дороге. Только какая мобильная сеть лучше? Что простого ответа не существует, мы здесь, воеже помочь вам решить, какая козни лучше только соответствует вашим потребностям.
  Мочь подключения может варьироваться от региона к региону и изо дня в день. Посетите веб-сайты всех основных игроков, и они скажут вам, который всюду у них отличное покрытие. Быль больше нюансов.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *