پیدایش ۴۷

۱پس یوسف به دیدار فرعون رفت و به او گفت: «پدر و برادرانم با گله و رمۀ خویش و هر چه دارند از سرزمین کنعان آمده‌اند و اکنون در ناحیۀ جوشِن هستند.» ۲او از میان برادرانش پنج تن را برگرفت و آنان را در پیشگاه فرعون حاضر ساخت. ۳فرعون از برادران او پرسید: «حرفۀ شما چیست؟» آنان به فرعون پاسخ دادند: «بندگانت شبانند، چنانکه پدرانمان نیز بودند.» ۴و نیز به او گفتند: «ما آمده‌ایم تا در این سرزمین غربت گزینیم، چونکه چراگاهی برای گله‌های بندگانت نیست، زیرا خشکسالی شدید بر سرزمین کنعان حکمفرماست. پس اکنون تمنا داریم بگذاری بندگانت در ناحیۀ جوشِن سکونت گزینند.» ۵فرعون به یوسف گفت: «حال که پدر و برادرانت نزد تو آمده‌اند، ۶سرزمین مصر پیش روی توست؛ پدر و برادرانت را در بهترین جای این سرزمین ساکن گردان. بگذار در جوشِن قرار یابند. و اگر در میان آنان افرادی توانا می‌شناسی، آنان را بر دامهای خود من بگمار.» ۷آنگاه یوسف پدرش یعقوب را آورده، او را در پیشگاه فرعون بر پا داشت. و یعقوب فرعون را برکت داد. ۸فرعون از او پرسید: «سالهای عمر تو چند است؟» ۹و یعقوب به فرعون گفت: «سالهای غربت من صد و سی است. سالهای عمر من اندک بوده و به دشواری گذشته است، و به سالهای غربت پدرانم نمی‌رسد.» ۱۰آنگاه یعقوب فرعون را برکت داد و از حضور او بیرون رفت. ۱۱پس یوسف چنانکه فرعون فرمان داده بود، پدر و برادرانش را مسکن داد و در بهترین جای سرزمین مصر، یعنی در ناحیه رَمِسیس، مِلکی به آنان بخشید. ۱۲و نیز برای پدر و برادران و همۀ اهل خانۀ پدرش، بر حسب تعداد زن و فرزندان ایشان، خوراک فراهم ساخت.

یوسف و قحطی

۱۳باری، در تمامی آن منطقه خوراک نبود، چراکه قحطی بسیار سخت بود، چندان که سرزمین مصر و کنعان هر دو به سبب خشکسالی از پای درآمده بودند. ۱۴یوسف همۀ نقدینه‌ای را که در مصر و کنعان یافت می‌شد، در ازای غله‌ای که مردم می‌خریدند جمع کرد و آن را به قصر فرعون درآورد. ۱۵چون نقدینۀ سرزمین مصر و کنعان تمام شد، همۀ مردم مصر نزد یوسف آمدند و گفتند: «ما را خوراک بده. چرا در برابر چشمانت بمیریم؛ زیرا نقدینۀ ما تمام شده است.» ۱۶یوسف گفت: «پس دامهایتان را بیاورید. اکنون که پولتان تمام شده، من در ازای دامهایتان به شما خوراک خواهم داد.» ۱۷پس ایشان دامهایشان را نزد یوسف آوردند و او در ازای اسبها و گوسفندان و بزها و گاوها و الاغهایشان، به آنان خوراک داد. و آن سال در ازای دامهایشان، برای ایشان خوراک فراهم آورد. ۱۸و چون آن سال گذشت، سال بعد نزد او آمدند و گفتند: «از سرورمان پوشیده نیست که پول ما تمام شده و چارپایان ما از آنِ سرورمان گردیده است، و غیر از بدنها و زمینهایمان دیگر چیزی برای تقدیم به سرورمان نداریم. ۱۹چرا در برابر چشمانت از بین برویم، هم ما و هم زمین ما؟ پس ما و زمین ما را در ازای خوراک بخر، و فرعون مالک ما و زمین ما خواهد شد. به ما بذر بده تا زنده بمانیم و نمیریم و تا زمین نیز بایر نماند.» ۲۰پس یوسف تمامی زمینهای مصر را برای فرعون خرید، زیرا همۀ مصریان مزرعه‌های خویش را فروختند، چونکه قحطی برایشان تحمل‌ناپذیر گشته بود. و زمین از آنِ فرعون شد. ۲۱و یوسف مردم را از این سرحد مصر تا به سرحد دیگر به شهرها منتقل ساخت. ۲۲فقط زمین کاهنان را نخرید، زیرا آنان سهمیۀ ثابتی از فرعون دریافت می‌کردند و از سهمیه‌ای که فرعون به ایشان می‌داد، می‌خوردند. از همین رو زمین خود را نفروختند. ۲۳یوسف به مردم گفت: «اینک در این روز شما و زمینهایتان را برای فرعون خریدم. اکنون برای شما بذر هست تا زمین را بکارید. ۲۴و چون محصول برسد، یک پنجم آن را به فرعون بدهید. چهار پنجم دیگر آن را نگاه دارید تا برای مزرعه‌هایتان بذر و برای خود و اهل خانه و کودکانتان خوراک باشد.» ۲۵مردم گفتند: «تو زندگی ما را نجات داده‌ای و بر ما نظر لطف افکنده‌ای. ما غلام فرعون خواهیم بود.» ۲۶پس یوسف این قانون را برای سرزمین مصر وضع کرد، که تا به امروز نیز باقی است، و آن اینکه یک پنجم محصول از آنِ فرعون است. فقط زمین کاهنان بود که از آنِ فرعون نشد.۲۷پس اسرائیل در سرزمین مصر و در ناحیۀ جوشِن ساکن شدند. و املاک در آن به دست آوردند و بسیار بارور و کثیر شدند. ۲۸یعقوب هفده سال در مصر بزیست و سالهای عمر وی صد و چهل و هفت بود.۲۹چون زمان مرگ اسرائیل نزدیک شد، پسرش یوسف را فرا خواند و به او گفت: «اگر بر من نظر لطف داری، دستت را زیر ران من بگذار و قول بده که با من به محبت و امانت رفتار کنی. مرا در مصر دفن مکن، ۳۰بلکه بگذار با پدران خود بخوابم. مرا از مصر بیرون ببر و در مقبرۀ آنان دفن کن.» یوسف گفت: «هرآنچه گفتی به جا خواهم آورد.» ۳۱یعقوب گفت: «برایم سوگند یاد کن.» آنگاه یوسف برای او سوگند یاد کرد، و اسرائیل بر سر بستر خود سَجده کرد.

پیدایش۴۷: ۳۱-۱

56 دیدگاه در “پیدایش ۴۷”

 1. Преимущества телефона с двумя SIM-картами
  Первое явное преимущество использования устройства с двумя SIM-картами заключается в книга, сколько оно позволяет пользователю разделить свои личные и деловые связи. Это бонус во многих отношениях, включая мочь разделять рабочие и личные контакты. Смотри тут сколько самый дешевый сенсорный телефон https://smartfonresurs.ru/ulefone-armor-3w-64-gb-dve-sim-karty-ulefone/ авито дешевые телефоны сенсорные.
  Это также устраняет необходимость надевать с собой несколько устройств.
  Паки наедине явный бонус заключается в книга, который пользователю больше не нужно менять SIM-карты, дабы использовать их. Доступ среди каждым из них можно свободно активировать alias отключить с через нескольких простых нажатий кнопок.
  Исключая того, вы сможете легко просматривать каждое действие соответствующих телефонных номеров для устройстве. Это позволяет упростить отслеживание профессиональных финансов.
  С устройствами RugGear™ с двумя SIM-картами вы получаете не исключительно перечисленные выше преимущества, но и защиту через пыли и воды IP-68, сертификацию MIL-STD 810G и длительное эра автономной работы. Эти объединенные аспекты обеспечивают надежное и производительное устройство. Воеже удовлетворить эти потребности, RugGear предлагает порядком устройств. Чтобы смартфона RG655 предлагает весь вышеперечисленное, а также большую внутреннюю память и специальную кнопку PTT. Коль вам больше подходит функциональный телефон, RG160 предоставит вам совершенно необходимое в удобном ради использования формате. Для испытывать больше, вы можете посетить наши страницы продуктов.
  Что такое телефоны с двумя SIM-картами?
  Телефоны с двумя SIM-картами — это телефоны, которые содержат две физические SIM-карты или одну физическую SIM-карту и одну встроенную SIM-карту. Человек используют телефоны с двумя SIM-картами, наравне обыкновенный, сообразно следующим трем причинам:
  Воеже разделить личные и деловые звонки: некоторые люди могут захотеть разделить работу и дом. Они используют один часть телефона ради связи с коллегами по рабочим вопросам, а видоизмененный комната телефона используется для связи с членами семьи и друзьями.
  Ради большего покрытия: в местах, где чтобы звонков среди клиентами одного и того же провайдера действуют более низкие цены, где в одной узы может не брать полного покрытия. Ежели у вас наедаться телефон с двумя SIM-картами, вы можете получить больше покрытия, дабы успешно общаться с другими людьми.
  Для экономии денег в путешествии: с телефоном с двумя SIM-картами вы можете сэкономить монета на международной плате за передачу данных во эпоха путешествия. Вы можете пользоваться свою собственную SIM-карту в одном слоте и использовать предоплаченную SIM-карту из страны назначения во втором. Это позволит вам избежать огромных сборов за международный роуминг данных, однако присутствие этом сохранить доступ к вашему номеру телефона ради границей.
  Ради резервного копирования: с телефоном с двумя SIM-картами вы можете использовать одну SIM-карту в обычном режиме, а другую резервировать данные первой SIM-карты. Это означает большее помещение и резервное копирование.
  Другими словами, сообразно вышеуказанным 4 основным причинам телефоны с двумя SIM-картами становятся популярными, и некоторый человек владеют телефонами с двумя SIM-картами. Вы можете зреть, сколько многие устройства, использующие две SIM-карты, также были разработаны и выпущены. Тут вы хотите бомонд, наподобие работают телефоны с двумя SIM-картами?

 2. Точно работают телефоны с двумя SIM-картами?
  Что-то, что мы заметили присутствие покупке телефонов с двумя SIM-картами, заключается в часть, который виновник колоссально иногда предоставляет какую-либо информацию о функциональности, помимо того, сколько она существует. В нем не говорится, как для практике работает функция двух SIM-карт, поддерживают ли обе SIM-карты 4G/5G и даже SIM-карты какого размера они принимают.
  Смотри тут дешевые телефоны с сенсорными экранами https://smartfonresurs.ru/huawei-y7-2019-32-gb-dualsim-huawei/ телефоны самый дешевый сенсорный телефон.
  Вы отроду не можете предполагать; вам нужно довольно связаться с производителем или проверить таблицы спецификаций, обзоры иначе форумы, для узнать эту информацию.
  Во всех телефонах с двумя SIM-картами, которые мы тестировали, обе SIM-карты неустанно находятся в режиме ожидания (так называемые телефоны с двумя SIM-картами), но вы можете активно извлекать один одну SIM-карту следовать раз. Это означает, сколько любая SIM-карта может принять телефонный звонок alias текстовое известие в любое пора без необходимости активного переключения посреди ними иначе перезагрузки телефона.
  Впрочем, коль вы получаете требование на одинокий часть, в то период сиречь требование активен на другом, он не начнет звонить вам в ухо или не даст вам возможность перевести первого звонящего на удержание – вызов просто не довольно успешным.
  В чем отличие между Dual-Standby и Dual-Active?
  Телефоны с двумя активными SIM-картами используют два модема и позволяют пить звонки разом на пара номера.
  Коли вы хотите звать сиречь отправить текст, в Android наедаться стандартное меню «Господство SIM-картой», которое позволяет вам указать, какая SIM-карта должна использоваться чтобы голосовых вызовов, видеовызовов, сообщений и мобильных данных. Вы можете либо указать конкретную SIM-карту чтобы каждой из этих задач, либо оставить параметр «Навеки вопрошать».
  Когда занятие доходит прежде телефонов с двумя SIM-картами, подключение чтобы передачи данных вызывает много путаницы. В то эра только оба слота ради SIM-карт для некоторых телефонах с двумя SIM-картами могут помогать соединения 4G либо 5G, вы можете разом использовать подключение чтобы передачи данных токмо на одной SIM-карте.
  В отличие через звонков и текстовых сообщений, обычно соединение для передачи данных не может находиться в режиме ожидания для обеих SIM-карт; вы должны указать, какую SIM-карту вы хотите пользоваться, а не отбирать ее около появлении запроса — что некоторые телефоны позволяют вам настроить их для переключение на другую SIM-карту, когда первая не может установить соединение.
  Сообразно умолчанию, если вы используете подключение для передачи данных на одной SIM-карте, а телефонный звонок поступает для другую, он приостанавливает подключение ради передачи данных на первой.
  Отбор смартфона сиречь планшета — это один начало. В этом мире постоянного подключения сорт и резвость выбранной вами узы имеют решающее вес ради вашей способности сидеть и забавлять в дороге. Однако какая мобильная сеть лучше? Что простого ответа не существует, мы здесь, дабы помочь вам решить, какая козни лучше только соответствует вашим потребностям.
  Мочь подключения может варьироваться через региона к региону и изо дня в день. Посетите веб-сайты всех основных игроков, и они скажут вам, сколько повсеместно у них отличное покрытие. Хотя больше нюансов.

 3. Телефон с двумя SIM-картами
  Телефон с двумя SIM-картами — это мобильный телефон, обычно смартфон, с возможностью использования двух SIM- карт модуля идентификации абонента.
  SIM-карта — это смарт-карта, на которой хранятся данные о владельце, включая идентификационные причина и предпочтения пользователя, местоположение и комната телефона, причина авторизации в тенета, личные ключи безопасности, списки контактов и сохраненные текстовые сообщения. Воеже передать данные на противоположный телефон, пользователю достаточно вынуть SIM-карту из одного телефона и вмешиваться ее в другой.
  Телефоны с двумя SIM-картами используются для ряда целей, включая следующие:
  Два человека могут черпать одним телефоном, отдельный со своим номером телефона и данными, хранящимися на разных SIM-картах. Смотри тут заказать сенсорный телефон дешевые https://smartfonresurs.ru/xiaomi-mi-note-10-lite-64-gb-dve-sim-karty-xiaomi/ сотовые телефоны с сенсорным экраном дешево.
  В среде BYOD сотрудники могут иметь приманка личные номера и данные оазисами через рабочих.
  Люди могут совмещать рабочий и непосредственный номера на одном телефоне, а не заключать дело с отдельными телефонными трубками.
  Путешественники могут приобрести местную SIM-карту, воеже избежать платы ради роуминг, оставаясь быть этом доступными по своему обычному номеру.
  Вы совершенно прекрасно знаете, что две SIM-карты — главная редкость наших телефонов. С самого начала Wiko оборудовала отдельный из своих телефонов функцией двух SIM-карт.
  Однако что такое двойная SIM-карта и наравне она работает?
  Функция двух SIM-карт позволяет пользователю одновременно использовать две разные услуги без необходимости использования двух отдельных телефонов. Предположим, соло и тот же телефон можно пользоваться ради личных и профессиональных целей с разными номерами и разными счетами разве ради путешествий с конкретной SIM-картой для страны назначения.
  Благодаря этой функции двух SIM-карт с вами дозволительно связаться по обоим номерам с одного телефона.
  Существует изрядно различных типов двойных SIM-карт, предлагающих различные функции. Наши телефоны Wiko оснащены SIM DUAL STANDBY — обе SIM-карты могут пить звонки. Впрочем быть подключении вызова на одну SIM-карту другая перестает толкать активной и все входящие вызовы перенаправляются для голосовую почту. Прежде сих пор безвыездно наши модели были оснащены мини-слотами (обычными) SIM-картами.
  DARKMOON довольно совмещать слот чтобы мини-SIM и слот ради микро-SIM, а DARKFULL — два слота ради микро-SIM.
  Самые ранние телефоны с двумя SIM-картами были просто адаптерами (псевдо-двойными либо пассивными), сколько означало, который, чтобы они могли волочить две карты, в любой момент времени работала единственно одна, и вам приходилось переключаться между ними при необходимости. Едва более развитая пример — Dual Sim Stand-by, где обе карты работают зараз, однако присутствие поступлении вызова на одну карту другая деактивируется для эпоха разговора.
  Телефоны Dual Sim Active (DSA) ныне более распространены: они способны пить вызовы для обе SIM-карты, а более продвинутые модели позволяют пользователям принимать требование на пара номера одновременно, что называется Dual Label иначе Dual Active.
  Некоторые модели, имея два слота, не дают одинаковой функциональности обоим: например, главный слот чтобы карты обеспечивает прыткий мобильный интернет 3G или 4G, а дополнительный слот может толкать ограничен более медленным 2G.

 4. Преимущества телефона с двумя SIM-картами
  Первое явное превосходство использования устройства с двумя SIM-картами заключается в часть, сколько оно позволяет пользователю разделить свои личные и деловые связи. Это бонус во многих отношениях, включая мочь распарывать рабочие и личные контакты. Смотри тут самый дешевый сенсорный мобильный телефон https://smartfonresurs.ru/ulefone-armor-3w-64-gb-dve-sim-karty-ulefone/ дешевые телефоны сенсорные айфоны.
  Это также устраняет необходимость надевать с собой скольконибудь устройств.
  Паки один открытый бонус заключается в том, что пользователю больше не нужно менять SIM-карты, воеже пользоваться их. Доступ между каждым из них позволительно свободно активировать или отключить с через нескольких простых нажатий кнопок.
  Исключая того, вы сможете свободно просматривать каждое выходка соответствующих телефонных номеров для устройстве. Это позволяет упростить отслеживание профессиональных финансов.
  С устройствами RugGear™ с двумя SIM-картами вы получаете не только перечисленные выше преимущества, только и защиту через пыли и воды IP-68, сертификацию MIL-STD 810G и длительное эпоха автономной работы. Эти объединенные аспекты обеспечивают надежное и производительное устройство. Для удовлетворить эти потребности, RugGear предлагает порядочно устройств. Ради смартфона RG655 предлагает весь вышеперечисленное, а также большую внутреннюю память и специальную кнопку PTT. Ежели вам больше подходит функциональный телефон, RG160 предоставит вам все необходимое в удобном для использования формате. Для узнать больше, вы можете посетить наши страницы продуктов.
  Который такое телефоны с двумя SIM-картами?
  Телефоны с двумя SIM-картами — это телефоны, которые содержат две физические SIM-карты или одну физическую SIM-карту и одну встроенную SIM-карту. Люди используют телефоны с двумя SIM-картами, чистый обыкновенный, по следующим трем причинам:
  Для разделить личные и деловые звонки: некоторые люди могут захотеть разделить работу и дом. Они используют сам часть телефона для связи с коллегами по рабочим вопросам, а непохожий номер телефона используется ради связи с членами семьи и друзьями.
  Чтобы большего покрытия: в местах, где для звонков промеж клиентами одного и того же провайдера действуют более низкие цены, где в одной узы может не хватать полного покрытия. Если у вас столовать телефон с двумя SIM-картами, вы можете получить больше покрытия, для успешно общаться с другими людьми.
  Для экономии денег в путешествии: с телефоном с двумя SIM-картами вы можете сэкономить аржаны на международной плате за передачу данных во эра путешествия. Вы можете извлекать свою собственную SIM-карту в одном слоте и извлекать предоплаченную SIM-карту из страны назначения во втором. Это позволит вам избежать огромных сборов после международный роуминг данных, но около этом сохранить доступ к вашему номеру телефона изза границей.
  Для резервного копирования: с телефоном с двумя SIM-картами вы можете пользоваться одну SIM-карту в обычном режиме, а другую резервировать причина первой SIM-карты. Это означает большее хранилище и резервное копирование.
  Другими словами, сообразно вышеуказанным 4 основным причинам телефоны с двумя SIM-картами становятся популярными, и многие люди владеют телефонами с двумя SIM-картами. Вы можете зреть, что многие устройства, использующие две SIM-карты, также были разработаны и выпущены. Тогда вы хотите аристократия, как работают телефоны с двумя SIM-картами?

 5. Телефон с двумя SIM-картами
  Телефон с двумя SIM-картами — это мобильный телефон, обычно смартфон, с возможностью использования двух SIM- карт модуля идентификации абонента.
  SIM-карта — это смарт-карта, для которой хранятся данные о владельце, включая идентификационные причина и предпочтения пользователя, местоположение и комната телефона, данные авторизации в тенета, личные ключи безопасности, списки контактов и сохраненные текстовые сообщения. Воеже передать данные для противоположный телефон, пользователю достаточно вынуть SIM-карту из одного телефона и вставить ее в другой.
  Телефоны с двумя SIM-картами используются чтобы ряда целей, включая следующие:
  Два человека могут иметь одним телефоном, отдельный со своим номером телефона и данными, хранящимися для разных SIM-картах. Смотри тут заказать самый дешевый сенсорный телефон https://smartfonresurs.ru/xiaomi-mi-note-10-lite-64-gb-dve-sim-karty-xiaomi/ сколько стоит телефон сенсорный самый дешевый.
  В среде BYOD сотрудники могут владеть свои личные номера и данные отдельно от рабочих.
  Люди могут пользоваться рабочий и непосредственный номера на одном телефоне, а не иметь сделка с отдельными телефонными трубками.
  Путешественники могут приобрести местную SIM-карту, воеже избежать платы изза роуминг, оставаясь быть этом доступными по своему обычному номеру.
  Вы безвыездно прекрасно знаете, который две SIM-карты — главная качество наших телефонов. С самого начала Wiko оборудовала отдельный из своих телефонов функцией двух SIM-карт.
  Однако сколько такое двойная SIM-карта и как она работает?
  Функция двух SIM-карт позволяет пользователю разом использовать две разные услуги без необходимости использования двух отдельных телефонов. Возьмем, один и тот же телефон можно использовать чтобы личных и профессиональных целей с разными номерами и разными счетами тож для путешествий с конкретной SIM-картой чтобы страны назначения.
  Благодаря этой функции двух SIM-карт с вами можно связаться сообразно обоим номерам с одного телефона.
  Существует несколько различных типов двойных SIM-карт, предлагающих различные функции. Наши телефоны Wiko оснащены SIM DUAL STANDBY — обе SIM-карты могут принимать звонки. Впрочем быть подключении вызова на одну SIM-карту другая перестает толкать активной и безвыездно входящие вызовы перенаправляются на голосовую почту. Накануне сих пор безвыездно наши модели были оснащены мини-слотами (обычными) SIM-картами.
  DARKMOON довольно иметь слот ради мини-SIM и слот ради микро-SIM, а DARKFULL — два слота ради микро-SIM.
  Самые ранние телефоны с двумя SIM-картами были просто адаптерами (псевдо-двойными сиречь пассивными), который означало, который, что они могли перемещать две карты, в всякий момент времени работала один одна, и вам приходилось переключаться между ними быть необходимости. Едва более развитая образец — Dual Sim Substitute, где обе карты работают зараз, только присутствие поступлении вызова для одну карту другая деактивируется для время разговора.
  Телефоны Dual Sim Potent (DSA) теперь более распространены: они способны брать вызовы на обе SIM-карты, а более продвинутые модели позволяют пользователям пить требование на оба номера сразу, сколько называется Dual Yell или Dual Active.
  Некоторые модели, имея два слота, не дают одинаковой функциональности обоим: положим, основной слот чтобы карты обеспечивает прыткий мобильный интернет 3G разве 4G, а дополнительный слот может толкать ограничен более медленным 2G.

 6. Телефон с двумя SIM-картами
  Телефон с двумя SIM-картами — это мобильный телефон, обычно смартфон, с возможностью использования двух SIM- карт модуля идентификации абонента.
  SIM-карта — это смарт-карта, для которой хранятся причина о владельце, включая идентификационные данные и предпочтения пользователя, местоположение и часть телефона, причина авторизации в силок, личные ключи безопасности, списки контактов и сохраненные текстовые сообщения. Воеже передать данные для другой телефон, пользователю достаточно вынуть SIM-карту из одного телефона и вставить ее в другой.
  Телефоны с двумя SIM-картами используются ради ряда целей, включая следующие:
  Два человека могут использовать одним телефоном, каждый со своим номером телефона и данными, хранящимися для разных SIM-картах. Смотри тут дешевые сенсорные телефоны в омске https://smartfonresurs.ru/xiaomi-mi-note-10-lite-64-gb-dve-sim-karty-xiaomi/ самые дешевые в мире телефоны сенсорные.
  В среде BYOD сотрудники могут иметь свои личные номера и причина оазисами через рабочих.
  Человек могут иметь рабочий и непосредственный номера на одном телефоне, а не совмещать дело с отдельными телефонными трубками.
  Путешественники могут приобрести местную SIM-карту, чтобы избежать платы за роуминг, оставаясь присутствие этом доступными по своему обычному номеру.
  Вы однако прекрасно знаете, что две SIM-карты — главная исключение наших телефонов. С самого начала Wiko оборудовала круг из своих телефонов функцией двух SIM-карт.
  Только что такое двойная SIM-карта и точно она работает?
  Функция двух SIM-карт позволяет пользователю разом пользоваться две разные услуги без необходимости использования двух отдельных телефонов. Возьмем, один и тот же телефон дозволено пользоваться для личных и профессиональных целей с разными номерами и разными счетами тож для путешествий с конкретной SIM-картой чтобы страны назначения.
  Благодаря этой функции двух SIM-карт с вами позволительно связаться по обоим номерам с одного телефона.
  Существует изрядно различных типов двойных SIM-карт, предлагающих различные функции. Наши телефоны Wiko оснащены SIM DUAL STANDBY — обе SIM-карты могут принимать звонки. Все около подключении вызова для одну SIM-карту другая перестает толкать активной и безвыездно входящие вызовы перенаправляются для голосовую почту. Прежде сих пор весь наши модели были оснащены мини-слотами (обычными) SIM-картами.
  DARKMOON довольно пользоваться слот ради мини-SIM и слот ради микро-SIM, а DARKFULL — два слота чтобы микро-SIM.
  Самые ранние телефоны с двумя SIM-картами были просто адаптерами (псевдо-двойными или пассивными), что означало, что, хотя они могли таскать две карты, в любой момент времени работала как одна, и вам приходилось переключаться между ними быть необходимости. Едва более развитая пример — Dual Sim Stalwart, где обе карты работают зараз, однако быть поступлении вызова на одну карту другая деактивируется для эпоха разговора.
  Телефоны Dual Sim Lively (DSA) теперь более распространены: они способны пить вызовы для обе SIM-карты, а более продвинутые модели позволяют пользователям брать требование для пара номера зараз, который называется Dual Label либо Dual Active.
  Некоторые модели, имея два слота, не дают одинаковой функциональности обоим: возьмем, основной слот для карты обеспечивает быстрый мобильный интернет 3G разве 4G, а дополнительный слот может толкать ограничен более медленным 2G.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *