توبيخ شاگردان


۸

۱۴امّا شاگردان فراموش کرده بودند با خود نان بردارند، و در قایق بیش از یک نان نداشتند. ۱۵عیسی به آنان هشدار داد و فرمود: آگاه باشید و از خمیرمایه فَریسیان و خمیرمایه هیرودیس دوری کنید. ۱۶اما شاگردان در میان خود گفتگو کرده، می‌گفتند: از آن‌رو چنین گفت که با خود نان نداریم. ۱۷عیسی که این را دریافته بود، به آنها گفت: چرا دربارۀ اینکه نان ندارید با هم بحث می‌کنید؟ آیا هنوز نمی‌دانید و درک نمی‌کنید؟ آیا دل شما هنوز سخت است؟ ۱۸آیا چشم دارید و نمی‌بینید و گوش دارید و نمی‌شنوید؟ و آیا به‌یاد ندارید؟ ۱۹هنگامی که پنج نان را برای پنج هزار تن پاره کردم، چند سبد پر از تکه نانهای باقی‌مانده جمع کردید؟ گفتند: دوازده سبد. ۲۰و چون هفت نان را برای چهار هزار تن پاره کردم، چند زنبیل پر از تکه نانهای باقی‌مانده جمع کردید؟ گفتند: هفت زنبیل. ۲۱آنگاه عیسی بدیشان فرمود: آیا هنوز درک نمی‌کنید؟

مرقس۸: ۲۱ـ۱۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *