روزه


۶

١٦هنگامي كه روزه ميگيريد، مانند رياكاران ترشرو مباشيد، زيرا آنان حالت چهره خود را دگرگون ميكنند تا نزد مردم، روزه دار بنمايند. آمين، به شما ميگويم، كه پاداش خود را به تمامي يافته اند. ١٧اما تو چون روزه ميگيري، به سر خود روغن بزن و صورت خود را بشوي ١٨تا روزه تو بر مردم عيان نباشد، بلكه بر پدر تو كه در نهان است، و پدر نهان بين تو، به تو پاداش خواهد داد.

متی۶: ۱۸ـ۱۶

96 دیدگاه در “روزه”

  1. Click here to learn 1how to get free diamonds on cooking fever

    gh45kkm
    Cooking Fever is a lot more fun when you have as many gems as you want.If you enjoy mobile games like this you should check out the guide above

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *