سوال درباره روزه


۹

١٤آنگاه شاگردان يحيي نزد عيسي آمدند و گفتند: چرا ما و فريسيان روزه ميگيريم، اما شاگردان تو روزه نميگيرند؟ ١٥عيسي پاسخ داد: آيا ممكن است ميهمانان عروسي تا زماني كه داماد با ايشان است، سوگواري كنند؟ اما ايامي مي آيد كه داماد از ايشان گرفته شود، آنگاه روزه خواهند گرفت. ١٦هيچكس پارچه نو را به جامه كهنه وصله نمي زند، زيرا وصله از جامه كنده مي شود و پارگي بدتر ميگردد. ١٧و نيز شراب نو را در مشكهاي كهنه نمي ريزند، زيرا مشكها پاره ميشوند و شراب ميريزد و مشكها از بين ميروند. شراب نو را در مشكهاي نو ميريزند تا هر دو محفوظ بماند.

متی۹: ۱۷ـ۱۴

13 دیدگاه در “سوال درباره روزه”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *