لزوم پاكي درون


١٥       

سپس گروهی از فَریسیان و علمای دین از اورشلیم نزد عیسی آمدند و گفتند: ۲چرا شاگردان تو سنّت مشایخ را زیر پا می‌گذارند؟ آنها دستهای خود را پیش از خوردن نمی‌شویند! ۳او در پاسخ گفت: چرا شما خود برای حفظ سنّت خویش، حکم خدا را زیر پا می‌گذارید؟ ۴زیرا خدا فرموده است: پدر و مادر خود را گرامی‌دار و نیز هر‌که پدر یا مادر خود را ناسزا گوید، باید کشته شود. ۵امّا شما می‌گویید اگر کسی به پدر یا مادرش بگوید: هر کمکی که ممکن بود از من دریافت کنید، وقف خداست، ۶در این صورت، دیگر بر او واجب نیست اینگونه پدرِ خود را گرامی دارد. اینچنین شما برای حفظ سنّت خویش کلام خدا را باطل می‌شمارید. ۷ای ریاکاران! اِشَعْیا دربارۀ شما چه خوب پیشگویی کرد، آنگاه که گفت: ۸این قوم با لبهای خود مرا حرمت می‌دارند، امّا دلشان از من دور است.۹آنان بیهوده مرا عبادت می‌کنند، و تعلیمشان چیزی جز فرایض بشری نیست. ۱۰سپس آن جماعت را نزد خود فراخواند و گفت: گوش فرادهید و بفهمید. ۱۱نه آنچه به دهان آدمی داخل می‌شود او را نجس می‌سازد، بلکه آنچه از دهان او بیرون می‌آید، آن است که آدمی را نجس می‌سازد. ۱۲آنگاه شاگردان نزدش آمدند و گفتند: آیا می‌دانی که این سخن تو فَریسیان را ناپسند آمده است؟ ۱۳عیسی پاسخ داد: هر نهالی که پدر آسمانی من نکاشته باشد، ریشه‌کن خواهد شد. ۱۴آنها را به حال خود واگذارید. آنها راهنمایانی کورند. هرگاه کوری عصاکش کورِ دیگر شود، هر دو در چاه خواهند افتاد. ۱۵پِطرُس گفت: این مَثَل را برای ما شرح بده. ۱۶عیسی پاسخ داد: آیا شما نیز هنوز درک نمی‌کنید؟ ۱۷آیا نمی‌دانید که هر‌چه به دهان داخل می‌شود، به شکم می‌رود و بعد دفع می‌شود؟ ۱۸امّا آنچه از دهان بیرون می‌آید، از دل سرچشمه می‌گیرد، و این است آنچه آدمی را نجس می‌سازد. ۱۹زیرا از دل است که افکار پلید، قتل، زنا، بی‌عفتی، دزدی، شهادتِ دروغ و تهمت سرچشمه می‌گیرد. ۲۰اینهاست که شخص را نجس می‌سازد، نه غذا خوردن با دستهای ناشسته!

متي١٥: ٢٠-١

3 دیدگاه در “لزوم پاكي درون”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *