پیدایش ۳۶

نسل عیسو

۱این است تاریخچۀ نسل عیسو که همان اَدوم باشد: ۲عیسو زنان خویش را از دختران کنعانیان گرفت: عادَه دختر ایلون حیتّی، و اُهولیبامَه دختر عَنَه، نوۀ صِبِعونِ حِوی، ۳و بَسِمَه دختر اسماعیل، خواهر نِبایوت. ۴عادَه اِلیفاز را برای عیسو بزاد و بَسِمَه رِعوئیل را، ۵و اُهولیبامَه یِعوش و یَعلام و قورَح را. اینانند پسران عیسو که برای وی در سرزمین کنعان زاده شدند.۶عیسو زنان و پسران و دختران و همۀ اهل خانۀ خویش را با احشام و همۀ چارپایان و همۀ اموالی که در سرزمین کنعان فراهم آورده بود برگرفت و به سرزمینی دیگر دور از برادرش یعقوب رفت. ۷اموال آنان زیادتر از آن بود که با هم در یک جا ساکن شوند، زیرا زمین غربتِ ایشان کفاف گله‌هایشان را نمی‌داد. ۸پس عیسو که اَدوم باشد در کوهستان سِعیر سکونت گزید.۹این است تاریخچۀ نسل عیسو، پدر اَدومیان، در کوهستان سِعیر: ۱۰این است نامهای پسران عیسو: اِلیفاز پسر عادَه همسر عیسو، و رِعوئیل پسر بَسِمَه همسر عیسو. ۱۱پسران اِلیفاز، تیمان و اومار و صِفوا و جَعتام و قِناز بودند. ۱۲اِلیفاز، پسر عیسو، مُتَعِه‌ای به نام تِمناع داشت که عَمالیق را برای اِلیفاز بزاد. اینانند نوه‌های عادَه، همسر عیسو. ۱۳پسران رِعوئیل، نَخَت و زِراح و شَمَّه و مِزَّه بودند. اینانند نوه‌های بَسِمَه، همسر عیسو. ۱۴اینانند پسران اُهولیبامَه، همسر عیسو، که دختر عَنَه و نوۀ صِبِعون بود: او یِعوش و یَعلام و قورَح را برای عیسو بزاد.۱۵اینانند سران طایفه‌های بنی‌عیسو: اینانند پسران اِلیفاز نخست‌زادۀ عیسو که از سران طوایف بودند: تیمان و اومار و صِفوا و قِناز و ۱۶قورَح و جَعتام و عَمالیق. اینان سران طایفه‌های اِلیفاز در سرزمین اَدوم و نوه‌های عادَه بودند. ۱۷اینانند پسران رِعوئیل پسر عیسو که از سران طوایف بودند: نَخَت و زِراح و شَمَّه و مِزَّه. اینان سران طایفه‌های رِعوئیل در سرزمین اَدوم و نوه‌های بَسِمَه همسر عیسو بودند. ۱۸اینانند پسران اُهولیبامَه همسر عیسو که از سران طوایف بودند: یِعوش و یَعلام و قورَح. اینان سران طایفه‌های اُهولیبامَه، همسر عیسو بودند که دختر عَنَه بود. ۱۹اینان پسران عیسو بودند که اَدوم باشد، و اینان سران طوایف ایشان بودند.

سران طوایف حوری

۲۰اینانند پسران سِعیر حوری که در همان سرزمین می‌زیستند: لوطان و شوبال و صِبِعون و عَنَه، ۲۱دیشون و اِصِر و دیشان. اینانند نسل سِعیر، که از سران طوایف حوری در سرزمین اَدوم بودند: ۲۲پسران لوطان: حوری و هیمام. تِمناع خواهر لوطان بود. ۲۳پسران شوبال: عَلوان و مَنَحَت و عیبال و شِفو و اونام. ۲۴پسران صِبِعون: اَیَه و عَنَه. این همان عَنَه است که به هنگام چراندن الاغانِ پدرش صِبِعون، چشمه‌های آب گرم را در صحرا یافت. ۲۵فرزندان عَنَه: دیشون و اُهولیبامَه دختر عَنَه. ۲۶پسران دیشون: حِمدان و اِشبان و یِتران و کِران. ۲۷پسران اِصِر: بِلهان و زَعَوان و عَقان. ۲۸پسران دیشان: عوص و اَران. ۲۹اینان بودند سران طوایف حوری: لوطان و شوبال و صِبِعون و عَنَه ۳۰و دیشون و اِصِر و دیشان. اینان بودند سران طوایف حوری بر حسب سرطایفگی‌شان در سرزمین سِعیر.

پادشاهان اَدوم

۳۱و اینانند پادشاهانی که در سرزمین اَدوم سلطنت می‌کردند، پیش از آنکه پادشاهی بر بنی‌اسرائیل سلطنت کند: ۳۲بِلاع پسر بِعور در اَدوم سلطنت کرد. شهر او دینهابَه نام داشت. ۳۳پس از مرگ بِلاع، یوباب پسر زِراح از بُصرَه به جای او پادشاه شد. ۳۴پس از مرگ یوباب، حوشام از سرزمین تیمانیان به جای او پادشاه شد. ۳۵پس از مرگ حوشام، هَدَد پسر بِداد، که مِدیان را در دشت موآب شکست داد، به جای او پادشاه شد. شهر او عَویت نام داشت. ۳۶پس از مرگ هَدَد، سَملَه از مَسریقَه به جای او پادشاه شد. ۳۷پس از مرگ سَملَه، شائول از رِحوبوت، که بر کنار رودخانه واقع بود، به جای او پادشاه شد. ۳۸پس از مرگ شائول، بَعَل‌حانان پسر عَکبور به جای او پادشاه شد. ۳۹پس از مرگ بَعَل‌حانان پسر عَکبور، هَدَر به جای او پادشاه شد. شهر او فاعو نام داشت و همسرش مِهیطَبئیل دختر مَطرِد، و مَطرِد دختر می‌ذاهَب بود.۴۰اینانند سران طایفه‌های عیسو بنا بر طایفه، مکان سکونت و نامهایشان: تِمناع و عَلوَه و یِتیت و ۴۱اُهولیبامَه و ایلَه و فینون و ۴۲قِناز و تیمان و مِبصار و ۴۳مَجدیئیل و عیرام. اینان سران طوایف اَدوم بودند بنا بر مکان سکونتشان در سرزمینی که تصرف کرده بودند. و این بود عیسو پدر اَدومیان.

پیدایش۳۶: ۴۳-۱

2 دیدگاه در “پیدایش ۳۶”

  1. Good day very nice web site!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your blog and take the feeds additionally…I’m glad to find numerous useful info here in the put up, we need work out more strategies in this regard, thank you for sharing.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *