بخشیدن زن زناکار

۸

۲سحرگاهان، عیسی باز به صحن معبد آمد. در آنجا مردم همه بر وی گرد آمدند؛ و او نشسته، به تعلیم ایشان پرداخت. ۳در این هنگام، علمای دین و فَریسیان، زنی را که در حین زنا گرفتار شده بود آوردند، و او را در میان مردم به‌پا داشته،۴به عیسی گفتند: استاد، این زن در حین زنا گرفتار شده است. ۵موسی در شریعت به ما حکم کرده که اینگونه زنان سنگسار شوند. حال، تو چه می‌گویی؟ ۶این را گفتند تا او را بیازمایند و موردی برای متهم کردن او بیابند. امّا عیسی سر به‌زیر افکنده، با انگشت خود بر زمین می‌نوشت. ۷ولی چون آنها همچنان از او سؤال می‌کردند، عیسی سر بلند کرد و بدیشان گفت: از میان شما، هر آنکس که بی‌گناه است، نخستین سنگ را به او بزند. ۸و باز سر به‌زیر افکنده، بر زمین می‌نوشت. ۹با شنیدن این سخن، آنها یکایک، از بزرگترین شروع کرده، آنجا را ترک گفتند و عیسی تنها به‌جا ماند، با آن زن که در میان ایستاده بود. ۱۰آنگاه سر بلند کرد و به او گفت: ای زن، ایشان کجایند؟ هیچ‌کس تو را محکوم نکرد؟ ۱۱پاسخ داد: هیچ‌کس، ای سرورم. عیسی به او گفت: من هم تو را محکوم نمی‌کنم. برو و دیگر گناه مکن.

یوحنا۸: ۱۱ـ۲

11,460 دیدگاه در “بخشیدن زن زناکار”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *