زندگي خداپسندانه

۴

                 ۱دیگر اینکه، ای برادران، شما از ما آموختید که چگونه باید رفتار کنید تا خدا را خشنود سازید، همانگونه که چنین نیز می‌کنید. اکنون به نام عیسای خداوند از شما استدعا داریم و اندرزتان می‌دهیم که در این‌باره هرچه بیشتر تلاش کنید.۲زیرا آگاهید که از جانب عیسای خداوند، چه احکامی به شما داده‌ایم. ۳خواست خدا این است که مقدّس باشید: خود را از بی‌عفتی دور نگاه دارید.۴هر‌یک از شما باید بداند که چگونه در پاکی و برازندگی، بدن خود را تحت تسلّط نگاه دارد.۵نباید همانند قومهایی که خدا را نمی‌شناسند، دستخوش امیال شهوانی باشید.۶هیچ‌کس نباید در این امر دست تجاوز یا طمع به حریم برادر خود دراز کند. چنانکه پیشتر به شما گفتیم و هشدار دادیم، خداوند همۀ این کارها را کیفر خواهد داد.۷زیرا خدا ما را نه به ناپاکی، بلکه به قدّوسیت فراخوانده است.۸پس، هر‌که این تعلیم را رد کند، نه انسان، بلکه خدایی را رد کرده که روح قدّوس خود را به شما عطا می‌فرماید. ۹دربارۀ محبت برادرانه نیازی نیست چیزی به شما بنویسیم، زیرا خود از خدا آموخته‌اید که یکدیگر را محبت کنید،۱۰و براستی که همۀ برادران را در سرتاسر مقدونیه محبت می‌کنید. با اینهمه، ای برادران، ترغیبتان می‌کنیم که هرچه بیشتر چنین کنید. ۱۱آرزومند این باشید که زندگی آرامی داشته باشید و سر به کار خویش مشغول بدارید و با دستهای خود کار کنید، همانگونه که شما را حکم کردیم.۱۲بدینسان، زندگی روزمرۀ شما احترام مردمِ بیرون را بر‌خواهد انگیخت، و محتاج کسی نیز نخواهید بود.

اوّل تسالونيكيان٤: ١٢-١

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *