پسر خدا برتر از فرشتگان

۱

                ۱در گذشته، خدا بارها و از راههای گوناگون به‌واسطۀ پیامبران با پدران ما سخن گفت،۲امّا در این زمانهای آخر به‌واسطۀ پسر خود با ما سخن گفته است، پسری که او را وارث همه‌چیز مقرر داشت و به‌واسطۀ او جهان را آفرید.۳او فروغِ جلالِ خدا و مظهر کامل ذات اوست، و همه‌چیز را با کلام نیرومند خود نگاه می‌دارد. او پس از پاک کردن گناهان، به‌دست راست مقام کبریا در عرش برین بنشست.۴پس به همان اندازه که نامی برتر از فرشتگان به‌میراث بُرد، از مقامی والاتر از آنها نیز برخوردار شد. ۵زیرا خدا تاکنون به کدام‌یک از فرشتگان گفته است:                                                                    «تو پسر من هستی؛ امروز، من تو را پدر شده‌ام»؟                                                 و یا: «من او را پدر خواهم بود، و او مرا پسر خواهد بود»؟                                ۶بلکه آن‌هنگام نیز که فرزند ارشد را به جهان می‌آورَد، می‌فرماید: «همۀ فرشتگان خدا او را بپرستند.»                                                                                          ۷حال آنکه دربارۀ فرشتگان می‌گوید: «فرشتگانش را بادها می‌سازد، و خادمانش را شعله‌های آتش.» ۸امّا دربارۀ پسر می‌گوید: «تخت سلطنت تو، ای خدا، تا ابد پایدار خواهد ماند، و عدالت، عصای پادشاهی تو خواهد بود ۹تو درستکاری را دوست داشته و از نادرستی بیزار بوده‌ای؛ پس خدا، خدای تو، تو را با روغن شادمانی مسح کرده، و اینگونه تو را مقامی والاتر از همقطارانت بخشیده است.»                                                   ۱۰و نیز می‌فرماید: «تو بودی، ای خداوند، که در آغازْ بنیاد زمین را نهادی، و آسمان صنعت دست توست. ۱۱آنها از میان خواهند رفت، امّا تو بر‌جا می‌مانی؛ همۀ آنها همچون لباس، مندرس خواهند گشت. ۱۲آنها را چون ردایی در هم خواهی پیچید، و به‌سان جامه‌ای جایگزین خواهند شد. امّا تو همان که بودی، باقی می‌مانی، و سالهای تو را پایانی نخواهد بود.»                                                                                                    ۱۳خدا تاکنون به کدام‌یک از فرشتگان گفته است: «به‌دست راست من بنشین تا آن‌هنگام که دشمنانت را کرسی زیر پایت سازم»؟ ۱۴مگر آنها جملگی روحهایی خدمتگزار نیستند که برای خدمت به وارثان آیندۀ نجات فرستاده می‌شوند؟

عبرانیان۱: ۱۴-۱

2,617 دیدگاه در “پسر خدا برتر از فرشتگان”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *