هشدار درباره سقوط از ایمان

۵

۱۱در این باره، مطالب بسیار برای گفتن داریم، امّا شرح آنها دشوار است، چرا‌که گوشهای شما سنگین شده است.۱۲براستی که پس از گذشت اینهمه وقت، خود می‌بایست معلّم باشید. و با اینحال نیاز دارید کسی اصول ابتدایی کلام خدا را دیگربار از آغاز به شما بیاموزاند. شما محتاج شیرید، نه غذای سنگین!۱۳هر‌که شیرخوار است، با تعالیم پارسایی چندان آشنا نیست، زیرا هنوز کودک است.۱۴امّا غذای سنگین از آنِ بالغان است که با تمرین مداوم، خود را تربیت کرده‌اند که خوب را از بد تشخیص دهند.

۶                   پس بیایید تعالیم ابتدایی دربارۀ مسیح را پشت سر نهاده، به‌سوی کمال پیش برویم، و دیگربار توبه از اعمال منتهی به مرگ، و ایمان به خدا،۲و آموزشِ تعمیدها، و دستگذاری‌ها، و رستاخیز مردگان و مجازات ابدی را بنیاد ننهیم.۳و چنین نیز خواهیم کرد، هرگاه خدا اجازه دهد. ۴زیرا آنان که یک بار منوّر گشتند و طعم آن موهبت آسمانی را چشیدند و در روح‌القدس سهیم شدند۵و طعم نیکویی کلام خدا و نیروهای عصر آینده را چشیدند،۶اگر سقوط کنند، ممکن نیست بتوان ایشان را دیگربار به توبه آورد، چرا‌که به زیان خویش، پسر خدا را باز بر صلیب می‌کنند و او را در برابر چشم همگان بی‌حرمت می‌سازند. ۷اگر زمینی، بارانی را که بارها بر آن می‌بارد جذب کند و برای کسانی که به‌خاطر آنها کِشت شده است محصول مفید بار آورَد، از خدا برکت می‌یابد.۸امّا زمینی که خار و خس بار می‌آورد، بی‌ارزش است و در خطر لعنت قرار دارد، و سرانجام نیز سوزانده خواهد شد. ۹ای عزیزان، هرچند اینچنین سخن می‌گوییم، امّا در مورد شما یقین داریم که چیزهای بهتر که با نجات همراه است، نصیبتان خواهد شد.۱۰زیرا خدا بی‌انصاف نیست که عمل شما و محبتی را که به‌خاطر نام او در خدمت به مقدّسان نشان داده و می‌دهید فراموش کند.۱۱آرزوی ما این است که هر‌یک از شما همین جدیّت را برای تحقق امیدتان تا به آخر نشان دهید،۱۲و کاهل نباشید، بلکه از کسانی سرمشق گیرید که با ایمان و شکیبایی وارث وعده‌ها می‌شوند.

عبرانیان۵: ۱۴-۱۱                     عبرانیان۶: ۱۲-۱

15 دیدگاه در “هشدار درباره سقوط از ایمان”

  1. Unger’s SmartColorв„ў cleaning technology helps keep cross contamination risks to a minimum by separating tools with a color-coded system into their correct areas of use or cleaning task, reducing bacteria and cross-contamination between high and low-risk areas. Using color-coded microfiber mops results in cleaner floors and better sanitation facility-wide. Look for the SmartColorв„ў identification on our commercial floor cleaning products. The perfect solution for cleaning your factory or commercial floors, our walk-behind floor sweepers are designed to simplify the cleaning process and made from only the highest-quality materials. Easy to maneuver and operate, these machines save your company money and time. Located in Douglasville, Georgia Floor Care Enterprises, Inc. is proud to offer commercial floor services in the greater Atlanta area including: https://cesarofuj420875.weblogco.com/10836988/post-tenancy-cleaning “I have been using Mrs. Clean for several years. They do a great job for a fair price. I would recommend them to anyone who is looking for a good cleaning service.” Rain City Maids is a world-class house cleaning company that is proud to serve the people in and around Kirkland, WA. From the suburbs to apartment complexes, our team of professional cleaners—which has been background and referenced checked, personally interviewed, and will always be friendly towards you and your family—can handle all cleaning challenges, guaranteed! Our commitment is to make your life easier, so you can even book our services right from your mobile. We provide you the best house cleaning services Pembroke Pines area, so you don’t have to worry about keeping your house clean and tidy all the time. Enjoy that extra time that we can give you to visit the city. Relax while we take care of your home.

  2. A comunicação tem forte presença digital com conteúdos nas redes sociais, a participação de influenciadores e de mídia espontânea, visando trazer novos e antigos clientes que tenham a ambição de fazer a diferença no mundo, sem perder de vista o próprio futuro. Através do comentário dos especialistas acerca dessas características, revelam-se dois casos de sucesso de um mercado promissor, esse que é hoje um assunto vital para a composição de um mundo cada vez mais preocupado com questões ambientais. Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. Vale lembrar que a prática de mineração de Bitcoin exige um alto consumo de energia elétrica e, por isso, levanta questões que envolvem tanto o lixo eletrônico quanto a emissão de carbono. https://zaneeyqg209754.boyblogguide.com/12552906/private-bitcoin-wallet O software do Bitcoin Up foi feito para ser usado por qualquer pessoa. Ele é fácil de usar tanto por traders experientes quanto iniciantes. Basta inserir o seu nome, e-mail e número de telefone no formulário acima. Mas lembre-se que a negociação de criptomoedas ou CFDs não é indicada para qualquer um. Os mercados são extremamente voláteis e ferramentas como a alavancagem podem trazer ainda mais riscos para as negociações. Se você estiver começando agora, consulte um profissional licenciado antes de se envolver em alguma atividade de negociação. Jamais negocie com dinheiro emprestado e não invista mais do que você pode perder. É como se você comprasse ouro. Em vez de um quilo (ou uma unidade), você vai comprar gramas (ou frações) deste ativo. Por isso, é possível ter seus satoshis (a menor fração do bitcoin) com muito pouco.

  3. Winning at Real Money or Free Slots? If you want to win real money jackpots then you really need to know what you’re doing and how far your bankroll will stretch. That is why free slots games can be invaluable. They allow you to test out all the titles and see just how far your money will go while discovering all the hidden gems inside the online slots game. If you plan on winning the bigger jackpots then you need to use all the pay-lines that are available and bet the maximum amount. At Caesars with over 200 free slot machines and free casino games to choose from there is something for everyone! Pick a game that fits your goals and playing personality. Start by understating the type of player you are. Are you looking to maximize your jackpot or play over an extended amount of time with frequent small wins? Remember no two slot machines are the same, read through the Return to Player rates and study the pay table displayed on all machines before you begin to see if that specific machine is right for you! https://sampavalley.com.br/foruns/profile/dewittdukes862/ A great start will go a long way when you play your way to fame and riches in Wolfy Casino’s €5,000 tournament! Great Opportunity to Make Some Extra Money There are still a couple of days left before the sun sets and the door closes on Booming Games’ Dedicated Tournament. Wolfy Casino is hosting this Exclusive high-roller VIP bonuses for ProfessionalRakeback.com customers at Cafe Casino! Using our exclusive Cafe Casino bonus codes, we offer our customers double the bonuses found on other websites! The holders of CryptoCasinoClub can use a stacking system that will enable them to stack their NFTs within the casino to passively create assets while still participating in weekly raffles for a chance to win half of the pool. A WIRED review found that 64 of the top 1,000 most-trafficked Twitch streamers have streamed crypto slots or advertised sponsorship deals from crypto gambling websites, although the trend gained real traction in April and May of 2021. Some streams attract more than 100,000 live viewers. Many of these streamers are members of Twitch’s Partner Program, which gives top creators access to additional support and features like increased revenue sharing. It’s Twitch’s highest tier of streamers, and the company says it looks for people “who can act as role models to the community”—a community where 21 percent of users are between 13 and 17 years old.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *