مُهر شدن بندگان خدا

۷

                 ۱پس از آن، دیدم چهار فرشته در چهارگوشۀ زمین ایستاده‌اند و چهار بادِ زمین را بازمی‌دارند تا بر خشکی و دریا و هیچ درختی نوزند.۲آنگاه فرشته‌ای دیگر دیدم که از محل طلوعِ آفتاب سرمی‌زد و مُهر خدای زنده با او بود. و به بانگ بلند به آن چهار فرشته که قدرت آسیب رساندن به خشکی و دریا به آنها داده شده بود، ندا داد که:۳«پیش از آنکه بر پیشانی بندگان خدایمان مُهر زنیم، به خشکی و دریا و درختان آسیب نرسانید.»۴آنگاه شنیدم که شمار مُهرشدگان صد و چهل و چهار هزار تن از کل قبایل بنی اسرائیل بود.        ۵از قبیلۀ یهودا دوازده هزار تن مُهر شدند،                                                           از قبیلۀ رِئوبین، دوازده هزار تن،                                                                  از قبیلۀ جاد، دوازده هزار تن،                                                                         ۶از قبیلۀ اَشیر، دوازده هزار تن،                                                                    از قبیلۀ نَفْتالی، دوازده هزار تن،                                                                        از قبیلۀ مَنَسی، دوازده هزار تن،                                                                    ۷از قبیلۀ شَمعون، دوازده هزار تن،                                                                   از قبیلۀ لاوی، دوازده هزار تن،                                                                          از قبیلۀ یِساکار، دوازده هزار تن،                                                                   ۸از قبیلۀ زِبولون، دوازده هزار تن،                                                                     از قبیلۀ یوسف، دوازده هزار تن،                                                                     و از قبیلۀ بنیامین دوازده هزار تن.

مکاشفه۷: ۸-۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *