همه شگفتیهای تو را بیان خواهم کرد

برای سالار سرایندگان. در مایهٔ«موت لبین».مزمور داوود.

۹                           «تو را، ای خداوند، به تمامی دل سپاس خواهم گفت؛ همۀ شگفتیهای تو را بیان خواهم کرد. ۲در تو شادی و وجد خواهم نمود، نام تو را، ای متعال، خواهم سرایید.۳چون دشمنانم به عقب بازگردند؛ از حضور تو می‌لغزند و هلاک می‌شوند. ۴زیرا که تو مرا به انصاف دادرسی کرده‌ای؛ تو بر مسند خود نشسته به عدل داوری کرده‌ای. ۵قومها را عتاب کرده و شریران را نابود کرده‌ای؛ نام ایشان را محو کرده‌ای تا ابدالآباد. ۶دشمن در ویرانه‌های ابدی نیست گردیده است، شهرهایشان را از بیخ و بُن برکنده‌ای؛ حتی یادِ آنها نیز از میان رفته است. ۷اما خداوند جاودانه جلوس فرموده؛ او تخت خویش را برای داوری استوار داشته است. ۸او خود بر جهان به عدل حکم می‌راند؛ و بر قومها به انصاف داوری می‌کند. ۹خداوند برای ستمدیدگان قلعۀ بلند است، قلعۀ بلند در زمانهای تنگی. ۱۰آنان که نام تو را می‌شناسند، بر تو توکل می‌دارند، زیرا تو،‌ خداوندا، هرگز جویندگان خود را وانگذاشته‌ای. ۱۱خداوند را که در صَهیون جلوس فرموده است، بسرایید؛ کارهای او را در میان قومها بازگو کنید. ۱۲زیرا او که انتقام‌گیرندۀ خون است، ایشان را به یاد می‌آورد، او فریاد ستمدیدگان را فراموش نمی‌کند. ۱۳ای خداوند، مرا فیض عطا فرما و بر آزاری که از دست دشمنانم می‌بینم نظر کن، ای که برافرازندۀ من از دروازه‌های مرگ هستی، ۱۴تا همۀ اوصاف تو را در دروازه‌های دختر صَهیون برشمارم و در نجات تو شادی کنم. ۱۵قومها در چاهی که خود کنده بودند، فرو افتادند؛ پای ایشان در دامی که خود نهفته بودند، گرفتار شد. ۱۶خداوند خود را شناسانیده و داوری را به اجرا گذاشته است؛ ۱۷شریران از کارهای دست خود به دام می‌افتند. هِجایون. سِلاه شریران به هاویه باز خواهند گشت؛ نیز همۀ قومهایی که خدا را فراموش می‌کنند. ۱۸زیرا نیازمندان همیشه فراموش نخواهند شد، و امید ستمدیدگان تا ابد بر باد نخواهد بود.  ۱۹برخیز، ای خداوند! مگذار انسان چیره شود؛ باشد که قومها در پیشگاه تو داوری شوند.  ۲۰خداوندا، ترس بر جانشان بیفکن، تا قومها دریابند که انسانند و بس. سِلاه»
‮‮

مزامیر۹: ۲۰-۱

2 دیدگاه در “همه شگفتیهای تو را بیان خواهم کرد”

 1. As a family of apksplus.com , it is a free platform where you can Access popular games, apps and cheat games. You can easily download and enjoy applications from our platform that you can Access , such as all the features of programs that require in app or in game purchoses without paying add tional free as if you have purehosed them

  Recently published on our site popular games popular apps and most downloaded content download to your device for free and all features you can use in a working stote as if you hod purchosed them

  Most Popular Apk Files

  You can download PUBG mobile Uc cheat and current PUBG Mobile cheats for PUBG mobile game, which is actively played by millions of users arond the Word through our site and enjoy the full pleosure of your game. As another popular gamet he cheats for Word of tanks and mony othe popular game cheats you can Access through our site

  You can take advantage of apps and games that are fraudulently shared on our platform.

  What is APK ? What is APK File ?
  APK comes from the abbresiotion of the Word android package kit in its Word meaning it is a file format used for app distribotion and easy installation on android devices the exe file used on Windows is used bu apk as the installation file in android with the APK file you can easily download and install on application that has been romoved from the market or modified by a different developer on your device

  How To İnstall APK File ?
  When you download any paid apps on the market place you do not have Access to any APK files as they are installed drectly on your device. You may be oble to get the APK file of any application on the Play Store However this is a a very laborious task since alternatively you need to install an application.

  Aksplus.com any application or gamet hat you have downlıaded via the APK File will prompt you to install it as a worning when you g oto the section that you have download and click on the APK File and after seeing this warning you will only have to look at the install button. The APK File you downloaded withing a certain period of time after pressing the button will be uploaded to you device.

  APKsplus.com Family

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *