خدا پادشاه تمامی جهان است

۴۷

‘ای همۀ قومها، دستک زنید؛ به فریاد شادمانی نزد خدا بانگ برآورید.

۲زیرا خداوندِ متعال، مَهیب است، پادشاه بزرگ، بر تمامیِ جهان!

۳قومها را زیر سلطۀ ما قرار می‌دهد، و ملتها را زیر پای ما می‌نهد.

۴میراث ما را برای ما برمی‌گزیند، فخر یعقوب، محبوبِ خود را. سِلاه

۵خدا در میان فریاد شادمانی صعود کرده است، خداوند، با آوای کَرِنا صعود کرده است.

۶بسرایید! خدا را بسرایید! بسرایید! پادشاه ما را بسرایید!

۷زیرا خدا پادشاه تمامی جهان است؛ او را با خردمندی بسرایید.

۸خدا بر قومها سلطنت می‌کند؛ او بر تخت مقدسش جلوس فرموده.

۹بزرگان قومها گرد آمده‌اند، چون قوم خدای ابراهیم؛ زیرا که پادشاهان جهان از آنِ خدایند. او به‌غایت متعال است.’

مزامیر۴۷: ۹ـ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *