خدایا ما را بازآور

۸۰

ای شبان اسرائیل، گوش فرا ده، ای که یوسف را همچون گله‌ای هدایت می‌کنی! ای که در میان کَروبیان بر تخت نشسته‌ای، تجلی فرما!

۲پیش روی اِفرایِم، بِنیامین و مَنَسی، نیروی خویش را برانگیز، و به نجات ما بیا!

۳خدایا، ما را بازآور! روی خود را تابان ساز تا نجات یابیم.

۴ای یهوه، خدای لشکرها، تا چند شعله‌های خَشمت بر دعاهای قومت زبانه خواهد کشید؟

۵ نان اشک بدیشان خورانیدی، و جام لبریز از اشک بدیشان نوشانیدی.

۶ما را موضوع نزاع همسایگانمان می‌سازی، و دشمنان ما در میان خویش خندۀ تمسخر سر می‌دهند.

۷ ای خدای لشکرها، ما را بازآور؛ روی خود را تابان ساز تا نجات یابیم.

۸ تاکی از مصر برآوردی؛ قومها را بیرون راندی و آن را غرس کردی.

۹ زمین را پیش روی آن فراخ ساختی، پس ریشه گرفت و زمین را پر ساخت.

۱۰کوهها را به سایۀ خود پوشانید، و سروهای تنومند را به شاخه‌هایش!

۱۱شاخه‌های خود را تا به دریا پهن کرد، و ساقه‌هایش را تا به نهر.

۱۲ پس چرا دیوارهای آن را فرو ریختی تا هر رهگذری انگورهایش را برچیند؟

۱۳ گرازهای جنگل ویرانش می‌کنند و جانوران صحرا در آن به چَرا مشغولند!

۱۴ ای خدای لشکرها، نزد ما بازگرد! از آسمان بنگر و ببین! به یاری این تاک بیا،

۱۵ به یاری نهالی‌که دست راست تو غرس کرد، و پسری که برای خود توانا ساختی.

۱۶ تاک تو را قطع کرده و به آتش سوزانده‌اند؛ باشد که از توبیخ روی تو هلاک گردند.

۱۷باشد که دست تو بر مرد دست راستت قرار گیرد، بر آن پسر انسان که برای خود توانا ساختی.

۱۸ آنگاه از تو روی نخواهیم تافت؛ ما را زندگی بخش، تا نام تو را بخوانیم!

۱۹ ای یهوه خدای لشکرها، ما را بازآور؛ روی خود را تابان ساز، تا نجات یابیم.’

مزمور۸۰: ۱۹ـ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *