برای خداوند فریاد شادمانی سر دهید

۹۸

‘برای خداوند سرودی تازه بسرایید، زیرا کارهای شگفت کرده است! دست راست و بازوی قدوسش نجات را برای او به عمل آورده است.

۲ خداوند نجات خود را اعلام فرموده، و عدالت نجاتبخش خویش را در نظر قومها آشکار ساخته است.

۳ او محبت و وفاداری خود را نسبت به خاندان اسرائیل به یاد آورده است؛ همۀ کرانهای زمین نجات خدای ما را دیده‌اند.

۴ای تمامی زمین، برای خداوند فریاد شادمانی سر دهید! بانگ برآورید! هلهله کنید! بسرایید!

۵ خداوند را با چنگ بسرایید، با چنگ و با آوای نغمات.

۶ با کَرِناها و آوای سُرنا، به حضور یهوه پادشاه بانگ شادی برآورید!

۷دریا و هر چه در آن است بخروشد؛ جهان و همۀ ساکنان آن!

۸ نهرها دستک زنند، و کوهها فریاد شادمانی سر دهند،

۹در حضور خداوند، زیرا که برای داوری زمین می‌آید. او جهان را به عدالت داوری خواهد کرد، و قومها را به انصاف.’

مزمور۹۸: ۹ـ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *