محبت او جاودانه است

۱۳۶

‘خداوند را سپاس گویید زیرا که نیکوست، و محبت او جاودانه است.

۲ خدای خدایان را سپاس گویید، زیرا که محبت او جاودانه است.

۳رَبّ‌الارباب را سپاس گویید، زیرا که محبت او جاودانه است؛

۴ او را که تنها شگفتیهای عظیم می‌کند، زیرا که محبت او جاودانه است؛

۵او را که به خردمندی آسمانها را آفرید، زیرا که محبت او جاودانه است؛

۶ او را که زمین را بر آبها گسترانید، زیرا که محبت او جاودانه است؛

۷او را که نورافشانهای بزرگ آفرید، زیرا که محبت او جاودانه است؛

۸خورشید را برای سلطنت بر روز، زیرا که محبت او جاودانه است؛

۹ ماه و ستارگان را برای سلطنت بر شب، زیرا که محبت او جاودانه است؛

۱۰ او را که نخست‌زادگان مصر را زد، زیرا که محبت او جاودانه است؛

۱۱ و اسرائیل را از میان ایشان بیرون آورد، زیرا که محبت او جاودانه است؛

۱۲با دستی مقتدر و بازویی دراز، زیرا که محبت او جاودانه است؛

۱۳ او را که دریای سرخ را به دو نیم کرد، زیرا که محبت او جاودانه است؛

۱۴و اسرائیل را از میان آن عبور داد، زیرا که محبت او جاودانه است؛

۱۵ اما فرعون و لشکرش را به دریای سرخ افکند، زیرا که محبت او جاودانه است؛

۱۶او را که قوم خویش را در بیابان رهبری کرد، زیرا که محبت او جاودانه است؛

۱۷ او را که پادشاهان بزرگ را زد، زیرا که محبت او جاودانه است؛

۱۸ او را که شاهان مقتدر را کُشت، زیرا که محبت او جاودانه است؛

۱۹سیحون شاه اَموریان را، زیرا که محبت او جاودانه است؛

۲۰ و عوج شاه باشان را، زیرا که محبت او جاودانه است؛

۲۱ و زمین ایشان را به میراث داد، زیرا که محبت او جاودانه است؛

۲۲میراثی برای خادم خود اسرائیل، زیرا که محبت او جاودانه است؛

۲۳ او را که ما را در ذلّتمان به یاد آورد، زیرا که محبت او جاودانه است؛

۲۴و ما را از چنگ خصمانمان در ربود، زیرا که محبت او جاودانه است؛

۲۵ او را که همۀ جانداران را خوراک می‌دهد، زیرا که محبت او جاودانه است.

۲۶خدای آسمانها را سپاس گویید، زیرا که محبت او جاودانه است.’

مزمور۱۳۶: ۲۶ـ ۱

6,333 دیدگاه در “محبت او جاودانه است”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *