خاتمه

۳

۱۶حال، خداوندِ آرامش، خود همواره و در همه‌چیز به شما آرامش عطا فرماید. خداوند با همگی شما باد.۱۷من، پولُس، به خط خود این سلام را می‌نویسم. این نشان ویژۀ همۀ نامه‌های من است. من چنین می‌نویسم. ۱۸فیض خداوند ما عیسی مسیح با همگی شما باد. آمین.

دوم تسالونیکیان۳: ۱۸-۱۶

هشدار به کاهلان

۳

۶ای برادران، به نام خداوندْ عیسی مسیح به شما حکم می‌کنیم که از هر برادری که کاهلی پیشه کرده است و مطابق تعلیمی که از ما گرفته‌اید رفتار نمی‌کند، دوری کنید.۷زیرا خود می‌دانید که چگونه باید از ما سرمشق بگیرید. زمانی که ما با شما بودیم، کاهلی نکردیم۸و نان کسی را مفت نخوردیم، بلکه شب و روز کار کردیم و زحمت کشیدیم تا سربار هیچ‌یک از شما نباشیم.۹نه‌اینکه چنین حقّی نداریم، بلکه می‌خواستیم نمونه‌ای به شما بدهیم تا از ما سرمشق بگیرید.۱۰زیرا حتی زمانی که با شما بودیم این حکم را به شما دادیم که «هر‌که نمی‌خواهد کار کند، نان هم نخورد.» ۱۱شنیده‌ایم در میان شما برخی کاهلی پیشه کرده‌اند. اینان کار نمی‌کنند، بلکه در کارهای دیگران فضولی می‌نمایند.۱۲پس به نام خداوندْ عیسی مسیح چنین‌کسان را حکم می‌کنیم و پند می‌دهیم که آرام و قرار بگیرند و برای نانی که می‌خورند، کار کنند.۱۳و امّا شما ای برادران، هرگز از انجام کار درست خسته نشوید. ۱۴هرگاه کسی از تعالیم ما در این نامه اطاعت نکند، او را نشان کنید و با وی معاشرت ننمایید تا شرمنده شود.۱۵ولی او را دشمن مشمارید، بلکه همچون برادر به وی هشدار دهید.

تسالونیکیان۳: ۱۵-۶

تقاضای دعا

۳

              ۱در خاتمه، ای برادران، برای ما دعا کنید تا کلام خداوند به سرعت پیش رود و عزّت یابد، همانگونه که در میان شما چنین شد،۲و تا از افراد خبیث و شَرور رهایی یابیم، زیرا همگان را ایمان نیست.۳امّا خداوند امین است؛ او شما را نیرو می‌بخشد و از آن شَرور حفظ می‌کند.۴ما در خداوند به شما اطمینان داریم که آنچه به شما حکم می‌کنیم به‌جای می‌آورید و خواهید آورد.۵خداوند دلهای شما را به محبت خدا و پایداری مسیح هدایت فرماید.

دوم تسالونیکیان۳: ۵-۱

استوار بمانید

۲

۱۳امّا ای برادران که محبوب خدایید، ما باید همواره خدا را به‌خاطر وجود شما شکر گوییم، زیرا خدا شما را از آغاز برگزید تا به‌واسطۀ عمل تقدیس‌کنندۀ روح و ایمان به حقیقت نجات یابید.۱۴او شما را به‌واسطۀ انجیل ما فراخواند تا در جلال خداوند ما عیسی مسیح سهیم شوید.۱۵پس، ای برادران، استوار باشید و سنّتهایی را که چه با سخنِ زبان و چه با نامه به شما سپردیم، نگاه دارید. ۱۶خودِ خداوند ما عیسی مسیح و پدر ما خدا که ما را محبت کرد و به فیض خود به ما دلگرمی جاودانی و امیدی نیکو بخشید،۱۷شما را دلگرمی بخشد و در هر کردار و گفتار نیکو استوار گرداند.

تسالونیکیان۲: ۱۷-۱۳

بازگشت مسیح

۲

                ای برادران، دربارۀ آمدن خداوند ما عیسی مسیح و گِرد‌آمدن ما نزد او، استدعا داریم۲از پیام نبوّتی یا گفته یا نامه‌ای منتسب به ما، حاکی از این که روز خداوند هم‌اکنون فرارسیده است، زود متزلزل یا مشوّش مشوید.۳مگذارید هیچ‌کس به هیچ طریقی شما را فریب دهد. زیرا تا نخست آن عصیان واقع نشود و آن مرد بی‌دین که فرزند هلاکت است به‌ظهور نرسد، آن روز فرا‌نخواهد رسید.۴او با هرآنچه خدا خوانده می‌شود و مورد پرستش قرار می‌گیرد، مخالفت می‌ورزد و خود را بالاتر قرار می‌دهد، تا آنجا که در معبد خدا جلوس می‌کند و خود را خدا معرفی می‌نماید. ۵آیا به‌یاد ندارید هنگامی که با شما بودم اینها را به شما می‌گفتم؟۶شما می‌دانید که اکنون چه‌چیزی مانع است و سبب می‌شود که او تنها در زمان مناسب خود ظهور کند.۷زیرا سرّ بی‌دینی هم‌اکنون نیز عمل می‌کند، امّا فقط تا وقتی که آن که تا به حال مانع است از میان برداشته شود.۸آنگاه آن بی‌دین ظاهر خواهد شد، که خداوندْ عیسی با نَفَس دهان خود او را هلاک خواهد کرد و با درخشندگی ظهور خویش او را نابود خواهد ساخت.۹ظهور آن بی‌دین به نیروی شیطان و همراه با همهگونه معجزات و آیات و عجایبِ گمراه‌کننده خواهد بود،۱۰و نیز همراه با همهگونه شرارت که راهیان طریق هلاکت را فریفته می‌سازد. ایشان از آن‌رو هلاک می‌شوند که عشق به حقیقت را نپذیرفتند تا نجات بیابند.۱۱پس خدا ایشان را به توهّمی بزرگ دچار خواهد کرد، به‌گونه‌ای که دروغ را باور خواهند داشت،۱۲تا همۀ کسانی که حقیقت را باور نکرده و از شرارت خشنود گشته‌اند، محکوم شوند.

دوم تسالونیکیان۲: ۱۲-۱

شکرگزاری و دعا

۱

۳ای برادران، ما باید همواره خدا را به‌خاطر وجود شما شکر گوییم، و سزاوار نیز همین است، زیرا ایمان شما هرچه بیشتر رشد می‌کند و محبت هر یک از شما به یکدیگر فزونی می‌یابد.۴از این‌رو، ما در کلیساهای خدا به‌خاطر پایداری و ایمان شما در تحمّل آزارها و سختیها، به وجودتان افتخار می‌کنیم.۵اینها همه نشان داوری عادلانۀ خداست، و ثمرش این است که شما شایستۀ پادشاهی خدا شمرده خواهید شد که در راهش رنج می‌برید.۶زیرا این عادلانه است که خدا آنان را که شما را رنج می‌دهند، به رنج عوض دهد،۷و شما را که رنج می‌برید با ما آرام بخشد. این زمانی واقع خواهد شد که خداوندْ عیسی همراه با فرشتگانِ نیرومند خویش با آتشی فروزان از آسمان ظهور کند.۸او خدانشناسان و نافرمانانِ به انجیل خداوند ما عیسی را کیفر خواهد داد.۹جزای ایشان هلاکت جاودانی و دوری از حضور خداوند و محرومیت از جلالِ قدرت او خواهد بود،۱۰در آن روز که او می‌آید تا در مقدّسان خود تمجید شود و در میان همۀ آنان که ایمان آورده‌اند، مایۀ شگفتی گردد. این شامل شما نیز خواهد بود، چرا‌که به شهادت ما ایمان آورده‌اید. ۱۱از همین‌رو، پیوسته برای شما دعا می‌کنیم تا خدای ما شما را شایستۀ دعوت خود شمارد و به نیروی خود هر قصد نیکو و هر عملی را که از ایمان شما سرچشمه می‌گیرد، به انجام رساند،۱۲و تا نام خداوند ما عیسی در شما جلال یابد، و شما نیز در او جلال یابید، برحسب فیض خدای ما و خداوندْ عیسی مسیح.

دوم تسالونیکی۱: ۱۲-۳

نامه دوم پولس رسول به تسالونیکیان

۱               ۱از پولُس و سیلاس و تیموتائوس، به کلیسای تِسالونیکیان که در خدا، پدر ما، و خداوندْ عیسی مسیح‌اند:   ۲فیض و آرامش از سوی خدا، پدر ما، و خداوندْ عیسی مسیح بر شما باد.

تسالونیکیان۱: ۲-۱

معرفی نامه دوم پولس رسول به تسالونیکیان

تداوم ابهامی که درباره بازگشت مسیح در کلیسای تسالونیکی وجود داشت ، سبب ایجاد مشکلات جدی شده بود. پولس در نامه دوم خود به تسالونیکیان بیان میدارد که پیش از بازگشت مسیح ، شرارت و پلیدی، تحت رهبری شخصیتی اسرارآمیز که «مرد بی دین» خوانده شده است، به اوج خواهد رسید. او به ضدیت با مسیح برخواهد خاست، اما مسیح به هنگام بازگشت خود، با نفس دهانش او را هلاک خواهد کرد.  پولس به تاکید از مومنان تسالونیکی می‌خواهد که با وجود مشکلات و سختیها ، در ایمان خود استوار بمانند و برای امرار معاش ، همچون پولس و همکارانش کار کنند، و به نیکوکاری ادامه دهند.

دوم تسالونیکیان