درودهاي پاياني

۴

۲۱به همۀ مقدّسان در مسیحْ عیسی سلام برسانید. برادرانی که با من هستند، شما را سلام می‌گویند.۲۲همۀ مقدّسانِ اینجا شما را سلام می‌فرستند، بخصوص آنان که از دربار قیصرند.   ۲۳فیض خداوندْ عیسی مسیح با روح شما باد. آمین.

فيليپيان٤: ٢٣-٢١

تشكر براي هدايا

۴

۱۰در خداوند بسیار شادمانم که اکنون دیگربار عنایت شما به احتیاجات من شکوفا شده است. البته شما همیشه به فکر من بوده‌اید، امّا فرصت ابراز آن را نداشتید.۱۱این را از سر نیاز نمی‌گویم، زیرا آموخته‌ام که در هر حال قانع باشم.۱۲معنی نیازمند‌بودن را می‌دانم، نیز معنی زندگی در وفور نعمت را. در هر وضع و حالی، رمز زیستن در سیری و گرسنگی، و بی‌نیازی و نیازمندی را فراگرفته‌ام.۱۳قدرت هر‌چیز را دارم در او که مرا نیرو می‌بخشد.۱۴با اینحال، لطف کردید که در زحمات من شریک شدید. ۱۵شما نیز، ای فیلیپیان، نیک می‌دانید که در اوایل ایمانتان به انجیل، پس از آنکه مقدونیه را ترک کردم، هیچ کلیسایی جز شما در امر دادن و گرفتن با من شریک نشد.۱۶زیرا حتی زمانی که در تِسالونیکی بودم، چند‌بار برای رفع احتیاجاتم فرستادید.۱۷نه‌اینکه در پی دریافت هدیه باشم، بلکه در پی بهره‌ای هستم که بر حساب شما افزوده شود.۱۸وجه کامل به من پرداخت شد و بیش از احتیاج خود دارم. حال که کمکِ ارسالی شما را از اِپافْرودیتوس دریافت کرده‌ام، از همه‌چیز به‌فراوانی برخوردارم. هدیه شما عطر خوشبو و قربانی مقبولی است که خدا را خشنود می‌سازد.۱۹و خدای من، همۀ نیازهای شما را برحسب دولت پرجلال خود در مسیحْ عیسی رفع خواهد کرد.۲۰خدا و پدر ما را تا ابد جلال باد. آمین.

فيليپيان٤: ٢٠-١٠

آخرين اندرزها

۴

۲از اِفُودیه و سینتیخی استدعا دارم که در خداوند یکرأی باشند.۳و از تو نیز ای همکار وفادار، تقاضا دارم که این دو بانو را یاری کنی، زیرا همراه با اکْلیمِنتُس و دیگر همکارانم که نامشان در دفتر حیات نوشته شده است، دوشادوش من برای کار انجیل مجاهده کرده‌اند.۴همیشه در خداوند شاد باشید؛ باز هم می‌گویم: شاد باشید.۵بگذارید حلم شما بر همگان آشکار باشد. خداوند نزدیک است.۶برای هیچ‌چیز نگران نباشید، بلکه در هر‌چیز با دعا و استغاثه، همراه با شکرگزاری، درخواستهای خود را به خدا ابراز کنید.۷بدینگونه، آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است، دلها و ذهنهایتان را در مسیحْ عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت. ۸در پایان، ای برادران، هرآنچه راست است، هرآنچه والاست، هرآنچه درست است، هرآنچه پاک است، هرآنچه دوست‌داشتنی و هرآنچه ستودنی است، بدان بیندیشید. اگر چیزی عالی است و شایان ستایش، در آن تأمل کنید.۹آنچه از من آموخته و پذیرفته‌اید و هرآنچه از من شنیده و یا در من دیده‌اید، همان را به‌عمل آورید، که خدای آرامش با شما خواهد بود.

فيليپيان٤: ٩:٢

تلاش براي رسيدن به خط پايان

۳

۱۲نمی‌گویم هم‌اکنون به اینها دست یافته‌ام یا کامل شده‌ام، بلکه خود را به پیش می‌رانم تا چیزی را به‌دست آورم که مسیحْ عیسی برای آن مرا به‌دست آورد.۱۳برادران، گمان نمی‌کنم که هنوز آن را به‌دست آورده باشم؛ امّا یک کار می‌کنم، و آن اینکه آنچه در عقب است به فراموشی می‌سپارم و به‌سوی آنچه در پیش است خود را به جلو کشانده،۱۴برای رسیدن به خط پایان می‌کوشم، تا جایزه‌ای را به‌دست آورم که خدا برای آن مرا در مسیحْ عیسی به بالا فراخوانده است.                                                                                      ۱۵ همۀ ما که بالغیم، باید چنین بیندیشیم؛ و اگر دربارۀ موضوعی به‌گونه‌ای دیگر می‌اندیشید، این را نیز خدا بر شما آشکار خواهد فرمود.۱۶مهم این است که به هر مرحله‌ای که رسیده‌ایم، مطابق آن رفتار کنیم.                                                                 ۱۷ای برادران، با هم از من سرمشق بگیرید، و توجه خود را به کسانی معطوف کنید که مطابق الگویی که در ما سراغ دارید، رفتار می‌کنند.۱۸زیرا همان‌گونه که بارها به شما گفته‌ام و اکنون نیز اشکریزان تکرار می‌کنم، بسیاری چون دشمنان صلیب مسیح رفتار می‌کنند.۱۹عاقبت چنین‌کسان هلاکت است. خدای آنان شکمشان است و به چیزهای ننگ‌آور مباهات می‌کنند، و افکارشان معطوف به امور زمینی است.۲۰حال‌آنکه ما اهل آسمانیم و با اشتیاق تمام انتظار می‌کشیم که نجات‌دهنده، یعنی خداوندمان عیسی مسیح، از آنجا ظهور کند.۲۱او با نیرویی که وی را قادر می‌سازد تا همه‌چیز را به فرمان خود درآورد، بدنهای حقیر ما را تبدیل خواهد کرد تا به شکل بدن پرجلال او درآید.

٤                پس، ای برادرانِ محبوب من که مشتاق دیدارتانم، ای شما که شادی و تاجِ سر من هستید، ای عزیزان، بدینگونه در خداوند استوار باشید.

فيليپيان٣: ٢١-١٢

فيليپيان٤: ١

نادرستي اتكا بر افتخارات انساني

۳

               ۱دیگر‌آنکه ای برادران من، در خداوند شاد باشید! تکرار این مطالب زحمتی برایم نیست بلکه ایمنی شماست.۲از آن سگها برحذر باشید؛ از آن شرارت‌پیشگان بپرهیزید؛ از آن مُثله‌کنندگان دوری کنید؛۳زیرا ختنه‌شدگانِ واقعی ماییم که در روحِ خدا عبادت می‌کنیم، و فخرمان به مسیحْ عیسی است و به افتخارات انسانی خود اتکا نداریم -۴هرچند من خودْ دلایل خوبی برای اتکا به آنها دارم.                                                                 آری، اگر کسی می‌پندارد که دلایل خوبی برای اتکا به این‌گونه افتخارات انسانی دارد، من دلایلی محکمتر دارم:۵ختنه‌شده در روز هشتم، از قوم اسرائیل، از قبیلۀ بنیامین، فرزند عبرانی از والدین عبرانی؛ به‌لحاظ اجرای شریعت، فَریسی؛۶به‌لحاظ غیرت، آزاردهندۀ کلیسا؛ به‌لحاظ پارساییِ شریعتی، بی‌عیب.۷امّا آنچه مرا سود بود، آن را به‌خاطر مسیح زیان شمردم.۸بلکه همه‌چیز را در قیاس با برتری شناخت خداوندم مسیحْ عیسی، زیان می‌دانم، که به‌خاطر او همه‌چیز را از کف داده‌ام. آری، اینها همه را فضله می‌شمارم تا مسیح را به‌دست آورم۹و در او یافت شوم، نه با پارسایی خویشتن که از شریعت است، بلکه با آن پارسایی که از راه ایمان به مسیح به‌دست می‌آید، آن پارسایی که از خدا و بر پایۀ ایمان است.۱۰می‌خواهم مسیح و نیروی رستاخیزش را بشناسم و در رنجهای او سهیم شده، با مرگش همشکل گردم،۱۱تا به هر طریق که شده به رستاخیز از مردگان نایل شوم.

فيليپيان٣: ١١-١

تيموتائوس و اِپافروديتوس

۲

۱۹در خداوندْ عیسی امید دارم تیموتائوس را بزودی نزد شما بفرستم تا با آگاهی از احوالتان دل‌شاد گردم.۲۰کسی دیگر ندارم که اینچنین خالصانه به فکرتان باشد.۲۱چرا‌که همه در پی نفع خویشند، نه امور عیسی مسیح.۲۲امّا شما می‌دانید که تیموتائوس آزمایش خود را پس داده، زیرا با من، همچون پسری با پدر خود، در کار انجیل خدمت کرده است.۲۳پس امیدوارم به‌محض روشن شدن تکلیفم، او را نزد شما بفرستم؛۲۴و در خداوند اطمینان دارم که خود نیز بزودی خواهم آمد. ۲۵بعلاوه، لازم می‌دانم اِپافْرودیتوس را نزد شما باز پس فرستم، او را که از یک‌سو برادر، همکار و همرزم من است، و از سوی دیگر، فرستادۀ شما برای رسیدگی به نیازهای من.۲۶زیرا مشتاق دیدار همۀ شماست و از بابت اینکه شنیدید بیمار شده بود، غمگین است.۲۷براستی که بیمار و حتی در آستانۀ مرگ بود. امّا خدا بر او رحم کرد، و نه‌تنها بر او، بلکه بر من نیز، تا غمی بر غمهایم افزوده نشود.۲۸پس می‌خواهم او را هرچه زودتر بفرستم، تا دیگربار با دیدنش شادمان شوید و از غم من نیز کاسته شود.۲۹در خداوند، او را با شادی تمام بپذیرید و چنین‌کسان را گرامی بدارید،۳۰زیرا در راه خدمت به مسیح تا سرحدّ مرگ پیش رفت و برای جبران کاستی خدمت شما به من، جان خود را به خطر انداخت.

فيليپيان٢: ٣٠-١٩

درخشان همچون ستارگان

۲

۱۲پس ای عزیزان، همانگونه که همیشه مطیع بوده‌اید، نه‌تنها در حضور من، بلکه اکنون بسی بیشتر حتی در غیابم، نجات خود را ترسان و لرزان به‌عمل آورید؛۱۳زیرا خداست که با عمل نیرومند خود، هم تصمیم و هم قدرت انجام آنچه را که خشنودش می‌سازد، در شما پدید می‌آورد. ۱۴هر کاری را بدون غرغر و مجادله انجام دهید،۱۵تا بی‌پیرایه و بی‌آلایش، و فرزندان بی‌عیب خدا باشید، در بین نسلی کژرو و منحرف که در میانشان همچون ستارگانْ در این جهان می‌درخشید،۱۶همچنان که کلام حیات را استوار نگاه داشته‌اید. در این صورت، می‌توانم در روز مسیح مباهات کنم که بیهوده ندویده و عبث محنت نکشیده‌ام.۱۷امّا حتی اگر چون هدیه‌ای ریختنی، بر قربانی و خدمت ایمانتان ریخته شوم، خوشحالم و با همۀ شما شادی می‌کنم.۱۸و شما نیز باید همینگونه خوشحال باشید و با من شادی کنید.

فيليپيان٢: ١٨-١٢

سرمشق گرفتن از فروتني مسيح

۲

               پس اگر در مسیح دلگرمید، اگر محبت او مایۀ تسلی شماست، اگر در روحْ رفاقت دارید، و اگر از رحم و شفقت برخوردارید،۲بیایید شادی مرا به‌کمال رسانید و با یکدیگر وحدت‌نظر و محبت متقابل داشته، یکدل و یکرأی باشید.۳هیچ‌کاری را از سَرِ جاه‌طلبی یا تکبّر نکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید.۴هیچ‌یک از شما تنها به فکر خود نباشد، بلکه به دیگران نیز بیندیشد.۵همان طرز‌فکر را داشته باشید که مسیحْ عیسی داشت:                                                                                          ۶او که همذات با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست،                      ۷بلکه خود را خالی کرد                                                                               و ذات غلام پذیرفته،                                                                                      به شباهت آدمیان درآمد.                                                                            ۸و چون در سیمای بشری یافت شد                                                               خود را خوار ساخت                                                                                    و تا به مرگ،                                                                                           حتی مرگ بر صلیب                                                                               مطیع گردید.                                                                                         ۹پس خدا نیز او را                                                                               به‌غایت سرافراز کرد                                                                                    و نامی برتر از همۀ نامها بدو بخشید،                                                               ۱۰تا به نام عیسی هر زانویی خم شود،                                                            در آسمان، بر زمین و در زیر زمین،                                                                ۱۱و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیحْ «خداوند» است، برای جلال خدای پدر.

فيليپيان٢: ١٨-١

زنجيرهاي پولُس و گسترش انجيل

۱

۱۲ای برادران، می‌خواهم بدانید که آنچه بر من گذشت، در عمل به پیشرفت انجیل انجامید،۱۳به‌گونه‌ای که بر تمامی نگهبانان کاخ سلطنتی و بر همگان عیان شد که من به‌خاطر مسیح در زنجیرم؛۱۴و زنجیرهایم سبب شد که بیشترِ برادران، در خداوند قوی‌دل شوند تا با شهامت تمام، کلام خدا را بی‌واهمه بیان کنند. ۱۵امّا بعضی از حسد و حس رقابت مسیح را وعظ می‌کنند، حال‌آنکه بعضی دیگر با حسن‌نیّت.۱۶اینان از محبت چنین می‌کنند، زیرا می‌دانند که من برای دفاع از انجیل در اینجا گذاشته شده‌ام.۱۷امّا آنان از سَرِ جاه‌طلبی به مسیح وعظ می‌کنند، نه با خلوص‌نیّت، با این گمان که بر رنجهای من در زندان می‌افزایند.۱۸امّا چه‌باک؟ مهم این است که به هر صورت، مسیح موعظه شود، چه نیّت درست باشد، چه نادرست! و من از این بابت شادمانم.                                         آری، و باز هم شادی خواهم کرد،۱۹زیرا می‌دانم که با دعاهای شما و یاری روح عیسی مسیح، اینها به نجات من خواهد انجامید،۲۰چنانکه مشتاقانه انتظار می‌کشم و امید دارم که در هیچ‌چیز سرافکنده نخواهم شد، بلکه با کمال دلیری، اکنون نیز چون همیشه، چه در مرگ و چه در زندگی، مسیح در بدنم جلال خواهد یافت.۲۱زیرا مرا زیستن مسیح است، و مردن، سود.۲۲اگر می‌باید به حیات خود در این بدن ادامه دهم، این برایم به‌منزلۀ کار و کوششی پرثمر خواهد بود. و نمی‌دانم کدام را برگزینم!۲۳زیرا بین این دو سخت در کشمکشم: چرا‌که آرزو دارم رخت از این جهان بربندم و با مسیح باشم، که این به‌مراتب بهتر است؛۲۴امّا ماندنم در جسم برای شما ضروریتر است.۲۵چون از این یقین دارم، می‌دانم که برای پیشرفت و شادی شما در ایمان، زنده خواهم ماند و با همۀ شما به‌سر خواهم برد،۲۶تا با دوباره آمدنم نزد شما، فخرتان در مسیحْ عیسی به‌سبب من افزون گردد.                      ۲۷فقط از شما می‌خواهم که به‌شیوۀ شایسته انجیل مسیح رفتار کنید، تا خواه بیایم و شما را ببینم و خواه در غیابم از احوالتان بشنوم، خاطرم آسوده باشد که در یک روح استوارید و چون یک‌تن، دوشبهدوش برای ایمان انجیل مجاهده می‌کنید،۲۸و در هیچ‌چیز از مخالفان هراسی ندارید، که همین در مورد آنان نشان هلاکت است، امّا نشان نجات شماست، و این از خداست.۲۹زیرا این افتخار نصیب شما شده که نه‌تنها به مسیح ایمان آورید، بلکه در راه او رنج هم ببرید.۳۰چرا که شما را همان مجاهده است که مرا مشغول به آن دیدید و اکنون می‌شنوید که هنوز هم بدان مشغولم.

فيليپيان١: ٣٠-١٢

دعا و شكرگزاري

۱

۳هرگاه شما را به‌یاد می‌آورم، خدای خود را شکر می‌گویم۴و همواره در همۀ دعاهایم برای همگی شما شادمانه دعا می‌کنم،۵زیرا از روز نخست تا به امروز، در کار انجیل شریک بوده‌اید.۶یقین دارم آن که کاری نیکو در شما آغاز کرد، آن را تا روز عیسی مسیح به‌کمال خواهد رسانید.۷بجاست که دربارۀ جمیع شما چنین بیندیشم، چرا‌که در دل من جای دارید؛ زیرا شما همه با من در فیض خدا شریکید، چه در زنجیر باشم و چه مشغول دفاع از انجیل و اثبات حقانیت آن.۸خدا شاهد است که با عواطف خودِ مسیحْ عیسی، مشتاق همۀ شما هستم. ۹دعایم این است که محبت شما هرچه بیشتر فزونی یابد و با شناخت و بصیرت کامل همراه باشد،۱۰تا بتوانید چیزهای بهتر را تشخیص دهید و در روز مسیح، پاک و بی‌عیب۱۱و آکنده از ثمرات پارسایی باشید که به‌واسطۀ عیسی مسیح به‌بار می‌آید و به تجلیل و سپاس خدا می‌انجامد.

فيليپيان١: ١١-٣